ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ COTIC  COTIC-LOGO

 

 

 

 

 

септември 2023 г.

 

 

Проект COTIC

 

Отправяме покана към всички желаещи да се включат в пилотния (безплатен) дистанционен курс "Екипно преподаване в приобщаващата класна стая". Курсът е подходящ за начални и ресурсни учители. Курсът се състои от четири модула:

 

1. Приобщаващо образование - принципи и ползи

 

2. Екипно преподаване - методи и стратегии

 

3. COTIC оценъчен протокол

 

4. Как да помогнем

 

Желаещите трябва да попълнят Заявка за включване: https://docs.google.com/…/1BK-XppiHF6KVZv0NB_aI…/edit…

 

Свалете формуляра от линка, попълнете и изпратете на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

След като получим заявката Ви, ще изпратим потвърждение за включване и указания.

 

Очакваме Ви!

 

 

 

май-юни  2023 г.

 

 

В края на учебната година можем да отчетем, че в трите училища: СУПНЕ "Фр.Шилер" - Русе, ОУ "Отец Паисий" - Мартен и ОУ "Н.Обретенов" - Русе над 140 второкласници се включиха в различните етапи на тестване на разработените в рамките на проекта материали. Екипите от начални и ресурсни учители, психолози и логопеди работиха усилено през последните 10 месеца, провеждаха тествания, разработваха и прилагаха материали по различни учебни предмети, адаптирани за нуждите на второкласниците, срещащи затруднения в ученето.

 

1111

MILENA-MATH-8 NADIA-8 NADIA-20

 

април  2023 г.

 

В средата на м.април в столицата на Латвия - Рига се проведе третата работна среща по проекта, домакинствана от латвийския екип по проекта (Технологична Академия - Резекне). Представителите на партньорите от България, Италия, Португалия, Турция, Чехия, Малта и Латвия докладваха постигнатите до момента резултати и уточниха задачите за оставащите месеци до края на проекта.
Проектът приключва на 31 октомври 2023 г., а заключителната среща и конференция ще се проведат в гр.Русе, България през втората половина на месец октомври.
 
 
 

ноември 2022 г.

Приключи втората работна среща по проект COTIC: Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom. Домакин на срещата беше Провинциалният инспекторат на образованието от Коджаели, Турция, а участие взеха представители на всички партньори от България, Латвия, Чехия, Португалия, Италия и Малта. Докладвано бе успешното приключване на работата по първия проектен резултат: разработване и прилагане на скрининг тест за установяване на дефицити в уменията за учене при ученици в края на първи клас. Въз основа на показаните резултати предстои през следващите месеци екипите от учители и специалисти, формирани в страните – партньори да разработят набор от материали, базирани на учебната програма за втори клас. Материалите ще са адаптирани съобразно потребностите на деца със затруднения в ученето.

 

TPM-Turkey

 

 

 
 

септември 2022 г.

С началото на новата учебна година започнаха активна работа екипите в трите училища, с които Асоциация Дислексия - България си партнира в реализирането на дейностите по проект CoTIC (Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom): СУПНЕ "Ф.Шилер"-Русе, ОУ "Н.Обретенов"-Русе и ОУ "О.Паисий"-Мартен. Те имат задачата да подберат различни теми по Математика, Околен свят, Български език и Английски език от учебната програма за втори клас и да подготвят работни листи по избраните теми, адаптирани за нуждите на децата, срещащи затруднения в ученето.
Подобни екипи са формирани във всички седем страни - партньори по проекта. В резултат на тяхната работа ще бъде подготвен набор от над 100 работни листа, които ще бъдат на разположение на заинтересованите на седем езика: български, английски, турски, италиански, португалски, латвийски и чешки.
 
 

май 2022 г.

 

На 16 и 17 май 2022 г. представители на седемте страни партньори по проекта се събраха за първата си присъствена работна среща в слънчева Малта. Любезните домакини от Future Focus Ltd., заедно с колегите си от

TPM-Malta-Collage

Асоциация Дислексия - България (координатор на проекта), провинциалния инспекторат на образованието – Коджаели, Турция; Технологична Академия – Резекне, Латвия и училища от Криспиано - Италия, Синиш - Португалия, Прага - Чехия в продължение на два дни споделяха реализираните до момента дейности и обсъждаха предстоящите задачи. Чудесен екип, който работи с много ентусиазъм и професионализъм за постигане на поставените цели.

 

април 2022 г.

 

На 30 април 2022 г. бе организирано обучение на училищните екипи по проект COTIC. Асоциирани партньори на Асоциация Дислексия – България (координатор на проекта) са СУПНЕ „Фр.Шилер“ – Русе, ОУ „Н.Обретенов“ – Русе и ОУ „О.Паисий“ – Мартен. На срещата бяха представени

COTIC-Training-30.04.22

 

целите и задачите по проекта, както и първият компонент от тестовата батерия. Екипите, в чиито състав влизат начални учители, ресурсни учители и училищни психолози обсъдиха предстоящите задачи, разпределиха отговорностите и уточниха сроковете за тяхното изпълнение. Взето бе решение всеки от екипите да провежда редовни срещи (веднъж на две седмици) за обсъждане на разработваните материали, а Асоциация Дислексия – България ще организира общи срещи на екипите на всеки 2-3 месеца за докладване на напредъка и набелязване на следващите стъпки за реализиране целите на проекта.

 

 

март 2022 г.

 

 

От 14 до 18 март в Прага се провежда съвместно обучение и обмяна на опит в рамките на проект CoTIC: Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom”. В срещата участваха представители на всички страни-партньори: България (координатор на проекта), Латвия, Италия, Турция, Португалия, Чехия, Малта (онлайн).
 

Ден 1:

През първия ден на срещата няколко бяха основните теми: Детайлно представяне на проекта – идеи, цели и задачи; представяне на партньорите; запознаване с практиката на включващото образование в Турция; а представителите на Португалия представиха училищния проект „Екипно преподаване за успех“.
 
Ден 2:
Основна тема през втория ден на срещата бе запознаването с образователните системи на страните-партньори и законодателството, свързано с включващото образование. Бяха представени: АВА-методиката за работа с деца с аутизъм и хиперактивност; различни международните проекти, свързани с разработване на дигитални помощни материали за ранно установяване на дислексия и подпомагане на ученици със специфични обучителни затруднения. Денят завърши с уъркшоп за екипна работа и творческо мислене.
 
Ден 3:
Третият ден започна с посещение в училището-домакин „Poznavani“, където участниците наблюдаваха учебни занятия и се запознаха с организацията на учебния процес в т.нар. „лабораторни“ училища. В следобедните часове представителите на Латвия и България запознаха колегите си с дейности, реализрани в техните училища във връзка с прилагане принципите на приобщаващото образование.
 
Ден 4:
Прилагане на метода за динамична оценка (тестване) на учениците и техните силни страни и слабости по отношение на ученето – представени от Ленка Крейчова, психолог от училището-домакин. Историята на Джовани - младеж с рядко заболяване, напълно лишен от възможността да се движи и говори, комуникира само с поглед и с помощта на асистиращи технологии, но през всичките години е в клас заедно със своите връстници, извика сълзи в очите на присъстващите. Денят завърши с екскурзия из стария град и посещение на някои от забележителностите на златна Прага.
 
Ден 5:

 

„Да, ние сме различни, идваме от различни краища на Европа, говорим различни езици, имаме различни обичаи и традиции, но имаме обща мисия: да бъдем учители – в най-добрия смисъл на тази дума“ – с такива чувства и убеждения се разделиха участниците в международното обучение и среща за обмяна на опит в Прага, организирано в рамките на проекта. „Преди пет дни тук пристигнаха представители на страните – партньори, днес ние сме един екип с обща цел.“

 

Тепърва предстои сериозната работа по изпълнение на проектните задачи, но всички са готови за това предизвикателство и мотивирани да постигнат отлични резултати – в името на децата.
 

 

 

ноември 2021 г.

 

На 16 ноември, бе даден официалният старт на един от новите проекти по програма Еразъм+ - CoTIC (Collaborative Teaching in the Inclusive Classroom). Kоординатор на проекта е Асоциация Дислексия - България. В първата онлайн среща взеха участие представители на партньорите от България, Латвия, Турция, Малта, Италия, Чехия и Португалия. Представени бяха основните административни и финансови аспекти на работата по проекта, набелязани бяха задачите по реализацията на първия от планираните интелектуални продукти и сроковете за тяхното изпълнение. Уточнени бяха датите за първата присъствена среща по проекта и за предстоящото международно обучение.

 

COTIC - Collage-16.11.2021