ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ TUTODYS

logo tutodys

 

 

 

 

 

 

м.ноември 2021

 

Започна работата по разработване на упражненията за втория модул – STEM, който има два раздела – математика и природознание. Партньорите уточниха темите и в момента се подготвят упражненията – първо на английски език, след което ще бъдат преведени и адаптирани на езиците на партньорите. Очаква се броят на упражненията да е около 300. Работата по този модул ще продължи до месец юли-август 2022 г. 

 

 

м.октомври 2021 

 

Домакин на първата присъствена работна среща по проекта бе Сдружение Euphoria. Срещата се проведе в Рим, Италия на 19 и 20 октомври и в нея взеха участие представители на всички партньори.

TutoDYS-Collage-Oct.2021

Освен текущите организационни въпроси специално внимание бе отделено на обсъждане на представения проект за онлайн платформа, на която ще бъдат качени всички разработвани упражнения  от трите планирани модула: 1/ Четене, Писане, Говорене; 2/ STEM(Математика и Природознание); 3/ География, История, Английски. Към всеки от модулите ще има входящ тест, чрез който ще могат да бъдат проверени знанията на децата преди да започнат да използват платформата. Предстои да бъдат изготвени и въпросници за родители и учители, които да ги ориентират до каква степен затрудненията на учениците може да са в резултат от дислексия. 

 

 

м.юли 2021

 

Завърши работата на партньорите по разработването на упражненията от Модул 1 "Четене, Писане, Развитие на речта" (около 600 упражнения). Предстои всички те да бъдат преведени и адаптирани на езиците на партньорите.

 

м.април 2021

 

Започна работата по разработването на серията упражнения от първия модул "Четене, Писане, Развитие на речта". Всеки от партньорите работи по 11-12 теми, покриващи програмата за 1-6 клас, разпределени в три нива на трудност. По всяка тема ще бъдат разработени по 10-15 упражнения, което означава, че общият брой на упражненията в този модул ще надхвърли 500.

В ход е работата и по разработване на платформата, на която ще бъдат достъпни всички материали.

На 21 април партньорите се срещнаха онлайн, за да обсъдят техническите параметри на разработваните упражнения.

 

TutoDys-21.04.2021-1

TutoDys-21.04.2021-2

 

 

м.март 2021

 

В края на месец март партньорите по проекта проведоха втора онлайн среща, на която разпределиха задачите по реализацията на първия от планираните четири модула упражнения за подпомагане на ученето на деца на възраст 6-12 години със затруднения от дислексичния спектър. Модулът обхваща три от базовите умения, а именно Четене, Писане, Развитие на речта.

6

 

 

м.декември 2020

 

На 4 декември се проведе първата онлайн среща по новия 3-годишен проект TutoDYS (2020-1-FR01-KA201-080571) по Програма Erasmus+, Стратегически партньорства в областта на училищното образование. Проектът се координира от EDULOG (Франция), а партньори на Асоциация Дислексия - България са LogoPsyCom (Белгия), Euphoria (Италия), Les Apprimeurs (Франция) и Osnovna Skola J.Matosa (Хърватска).

Целта на проекта е разработването на платформа, посветена на подкрепата на развиването на базовите умения на децата с обучителни затруднения във възрастовата група 6-12 години.

Всички разработени по проекта материали ще бъдат достъпни и на български.

#tutodysproject