ПДФ Печат Е-мейл

През двете проектни години бяха организирани шест срещи за обмяна на опит, в които взеха участие голям брой учители от страните партньори. Те имаха възможност да място да се запознаят със спецификите на различните образователни системи, организацията на учебния процес и на подкрепата на учениците с обучителни затруднения; да наблюдават работата на колегите си и да споделят собствения си опит.

 

м.октомври 2019 г.

 

 

На 25 и 26 октомври 2019 г. в гр.Орадеа, Румъния се проведе международна конференция, организирана от Асоциацията на училищните психолози на Румъния, съвместно с Асоциация CES (партньор по проект DysTRANS). За участие в конференцията бяха поканени Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия - България; Омер Метин от отдела за европейски проекти на Провинциалния инспекторат на образованието на Истанбул; Катаржина Богданович от Полската асоциация по дислексия и др. Даниела Бонева, Омер Метин и Теодора Пантаци (зам.-председател на Асоциация CES) представиха пред участниците в конференцията (над 250 учители и специалисти от цялата страна) идеите и резултатите на проекта DysTRANS и разработените от партньорите материали. Даниела Бонева участва в пленарните сесии с презентация на тема "Проявленията на дислексията в класната стая", а през втория ден води уъркшоп на тема "Ранна идентификация на проблемите от дислексичния спектър и подкрепа на учащите с дислексия".

 

 

 

5 31а 29 27 15-а

 

 

 

м.октомври 2019 г.

 

В началото на м.октомври в Истанбул се състоя последната работна среща по проекта, на която координаторите за страните партньори  отчетоха извършената през двегодишния период работа, споделиха впечатления от реализираните дейности и обсъдиха възможностите за бъдещо сътрудничество.

 

Успоредно със срещата се проведе и шестата среща за обмяна на опит на учители от шестте страни (България. Турция, Румъния, Португалия, Италия и Полша). От българска страна в срещата участваха Красимира Йорданова - начален учител и Марианка Иванова - учител по български език и литература в прогиманзиален етап, и двете от ОУ "Отец Паисий" - Русе.

 

Последният ден от срещата, 2 октомври, бе отреден за заключителната международна конференция по проекта, организирана от Провинциалния инспекторат на образованието на Истанбул. Присъстваха над 120 учители, психолози, специалисти, ръководители на учебни институции. Партньорите представиха подготвения Анализ на потребностите (Осман Хатун, Турция), резултатите от пилотното тестване (Агниешка Дуда, Полша), видяното и наученото по време на срещите за обмяна на опит (Роза Мартин, Португалия). Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия – България представи разработените от партньорите в рамките на проекта материали (Въпросника за готовността на учениците за прехода, Индивидуалния образователен план и Ръководствата за учители и родители).

 

Отчет на участниците в срещата за обмяна на опит в Турция

 

 

108 31 80 87 104

 

110 109

 

 

м.септември 2019 г.

 

На 9 септември 2019 г. в Русе се проведе заключителната конференция,  в рамките на проект DysTRANS  

На конференцията бяха представени и предоставени на участниците разработените помощни материали. Учители, взели участие в срещите за обмяна на опит в страните партньори споделиха впечатления от видяното и наученото. Обсъдиха се възможностите за бъдещо сътрудничество на Асоциация Дислексия – България с русенските училища.

111 333   1111 3333 guides

 

м.юли 2019 г.

 

Готови са материалите от т.нар. Комплект за подкрепа (TSKit), включващ Въпросник за проверка готовността на учениците за прехода от начален към прогимназиален етап; образец за индивидуален образователен план; Ръководство за учители и Ръководство за родители. По предложение на участниците в Пилотното тестване двете ръководства (за учители и за родители) бяха допълнени с описани случаи от практиката, насоки за учители и родители, както и с предложени упражнения за работа в клас и вкъщи.  

Можете да изтеглите материалите от линковете по-долу:

- Ръководство за учители:

http://bit.ly/Guide_for_Teachers_BG

- Ръководство за родители:

http://bit.ly/Guide_for_Parents_BG

Въпросник за проверка готовността на учениците за прехода от начален към прогимназиален етап:

http://bit.ly/Check_List_BG 

 

 

 м.юни 2019 г.

 

В края на месец май 2019 г. сицилианското градче Карини, в околностите на Палермо посрещна участниците в петата работна среща и в поредната среща за обмяна на опит  по проект DysTRANS. Домакин на срещата бе общообразователно училище „Лаура Ланца“. 

 

 

 

group C-7 C-8 C-10 C-14 C-12

 

На срещата бе представен отчетът от пилотното тестване на разработените от партньорите материали (както обучението на група учители, така и работата с ученици със затруднения в четенето и/или писането (част от тях диагностицирани с дислексия). Дейностите по пилотното тестване се проведоха във всички страни партньори.  На срещата в Сицилия бе представен допълненият и окончателен вариант на двете ръководства. Предстои новите материали да бъдат преведени и адаптирани към спецификите на езиците на страните партньори. 

Успоредно с работната среща се проведе и петата от заплануваните в рамките на проекта шест срещи за обмяна на опит между учители от страните партньори. България беше представена от Мариана Кисьова – експерт Начално образование в РУО-Русе, Биляна Алексиева – директор на ОУ „Отец Паисий“-Русе, Светлана Велева – начален учител в ОУ „Отец Паисий“ –Русе и Десислава Роева – ресурсен учител в РЦПППО-Русе. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на образователната система в Италия, със системата за подкрепа на учениците с дислексия и други обучителни затруднения, да общуват с педагогическия екип на училището – домакин, да посетят и наблюдават учебни занятия в различни образователни степени (от детска градина до прогимназия), да се докоснат до бита и културата на страната – домакин. Беше организирано посещение и среща с кмета и експерти по образованието в града.

 

Отчет на участниците в срещата за обмяна на опит в Италия

 

  

м.май 2019 г.

 

Приключи периодът на пилотното тестване на разработените в рамките на проекта материали. В хода на пилотното тестване беше проведено обучение на 64 начални и прогимназиални учители на тема "Проявления на дислексията в класната стая. Основни насоки за работа с учениците с дислексия". Впоследствие, бяха проведени две допълнителни семинарни занятия с учителите, пряко ангажирани с прилагането на разработените материали. Разработените материали и по-специално Ръководството за родители бе представено пред родители на ученици от 3, 4 и 5 клас.

Предоставените материали бяха оценени от участващите в пилотното тестване като много полезни и практически ориентирани, лесни за прилагане както от учителите в клас, така и от родителите вкъщи. 

 

 

 м.март 2019 г.

В град Орадеа, Румъния се проведе поредната, четвърта работна среща по проекта,

 

60944463 332350937443519 4875761004585156608 n 61229397 324945474851057 8699792790210478080 n 60787885 357634251623993 4355726372975411200 n 60822930 313235122934063 4590358950297206784 n 61094341 2136247169826675 77026188299599872 n

 

 

 

на която партньорите представиха разработените материали за учители и родители. Представени бяха и първите резултати от започналото в страните партньори пилотно тестване (обучения на учители и родители, прилагане на чек-листата с ученици от 4-5 клас, разработване на индивидуални планове за подкрепа, използване в практиката на предложени техники и упражнения, насочени към подпомагане на учениците с дислексия в периода на прехода от начален курс към прогимназия).

 

Успоредно с работната среща се проведе и тридневна среща за обмяна на опит с участие на учители от шестте страни партньори.

Отчет на участниците в срещата за обмяна на опит в Румъния

 

 

 

м.ноември 2018 г.

От 14 до 16 ноември се проведе третата среща за обмяна на опит в рамките на проект DysTrans (2017-1-TR01-KA201-046274), домакин на която бе Асоциация Дислексия - България в партньорство с ОУ "Отец Паисий" - Русе.

1-1 1-5 2-6 3-2 3-6 2-8 2-2 2-3 3-7


Сърдечна благодарност на ръководството на училището за създадената организация, на педагогическия колектив и особено на учителите, чиито часове посетихме и които представиха и споделиха с колегите от Италия, Португалия, Турция, Румъния и Полша своя опит. Специална благодарност на всички ученици, които демонстрираха знания, умения, таланти, представиха достойно своето училище и страната ни, и накараха чужденците да възкликнат: "Имате прекрасни деца!"
Благодарим ви и се надяваме нашето сътрудничество да продължи!

 

В рамките на срещата се проведе семинар, запознаваш гостите с особеностите на българската образователна система и процеса на приобщаващо образование. Благодарим на г-жа Мариана Кикьова, старши експерт в РУО-Русе, на Десислава Роева и Венета Венкова от Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование за отзивчивостта, подкрепата и компетентното представяне на темата.
Гюлшен Озер - експерт в провинциалния инспекторат на образованието на Истанбул и майка на дете с дислексия говори за дислексията и проблемите, свързани с нея от гледната точка на родителите.
Специалистите от Асоциация Дислексия - България споделиха с гостите дългогодишния си опит от работата с деца и младежи с дислексия, представиха методиката, по която работят - за установяване на дислексия и обучителни трудности и за подпомагане на учениците в усилията им да преодолеят затрудненията.

Следващата среща за обмяна на опит ще се проведе през февруари-март 2019 в Румъния.

 

 

 

 

 

 

 

 

м.септември 2018 г.

 

Приключи третата работна среща по проект „DysTRANS – Подкрепа на ученици с дислексия в прехода от началното училище към прогимназията“ (2017-1-TR01-KA201-046274) по програма „Еразмус +“ , КА-2, Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

 

4 3 5 1 7

  

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Домакин на срещата беше частно средно училище от град Замошч, Полша.

В рамките на срещата партньорите от Турция, България, Италия, Полша, Румъния и Португалия докладваха резултатите от работата по разработването на компонентите на комплекта материали, предназначени за учители и родители и целящи осигуряване на по-ефективна подкрепа за учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение. Бяха обсъдени предложените версии на материалите и уточнени необходимите корекции и допълнения. Предстои финализиране на материалите и преводът им на езиците на партньорите. В края на годината ще се проведе пилотно обучение за учители и родители, а в периода януари – май 2019 г. полезността и приложимостта на материалите от комплекта ще бъде проверена в условията на класната стая.

По време на работната среща партньорите уточниха задачите за следващия период, сроковете и отговорностите.

Успоредно с работната среща се проведе и втората от заплануваните в рамките на проекта шест срещи за обмяна на опит между учители от страните партньори. От всяка страна в срещата участваха по трима учители. България беше представена от Бусерка Нунева – начален учител и Йонка Нечева – учител по история от ОУ „Отец Паисий“ – Русе и Светлана Обретенова – начален учител от НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ - Русе. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на образователната система в Полша, със системата за подкрепа на учениците с дислексия и други обучителни затруднения, да общуват с педагогическия екип на училището – домакин, да посетят и наблюдават учебни занятия в детски градини, частни и държавни училища, да се докоснат до бита и културата на страната – домакин. Учителите от страните-партньори взеха участие и в провелата се в рамките на срещата конференция, посветена на проблемите на дислексията, лектори на която бяха проф.Марта Богданович от Полската асоциация по дислексия („Емоционални последствия от обучителните трудности“) и Даниела Бонева – председател на Асоциация Дислексия – България („Проявления на дислексията в условията на класната стая“).

 

Отчет на участниците в срещата за обмяна на опит в Полша

 

 

м. юни 2018 г.

International Analysis - BG

 

На база подготвените от партньорите национални анализи на потребностите относно проблемите на учениците с дислексия при прехода им от началните класове в прогимназията и помощта, на която те могат да разчитат, бе подготвен Международен анализ на потребностите, в кото е отразено мнението на представители на трите целеви групи (учители, родители и ученици) от шестте страни партньори по проекта: Турция, България, Румъния, Полша, Италия и Португалия. 

С Международния анализ на потребностите може да се запознаете тук: DysTRANS: Международен анализ на потребностите

 

 

м. май 2018 г.

 

 

National Analysis - BG

Готов е националният анализ на потребностите относно проблемите на учениците с дислексия при прехода им от началните класове в прогимназията и помощта, на която те могат да разчитат, подготвен от Асоциация Дислексия - България в рамките на проект DysTRANS. В проучването взеха участие 14 ученици с обучителни затруднения, които се дължат (или е възможно да се дължат на дислексия), 16 родители и 30 начални и прогимназиални учители от гр.Русе.

С резултатите може да се запознаете тук: DysTRANS: Национален анализ на потребностите - България

 

 

 

 

 

 

м. май 2018 г.

 

Приключи втората работна среща по проект „DysTRANS – Подкрепа на ученици с дислексия в прехода от началното училище към прогимназията“ (2017-1-TR01-KA201-046274) по програма „Еразмус +“ , КА-2, Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

 

88 22 44

 

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Домакин на срещата беше групата училища от град Синиш, Португалия.

В рамките на срещата партньорите от Турция, България, Италия, Полша, Румъния и Португалия докладваха резултатите от направеното в шестте страни проучване, целта на което бе да се събере информация за основните затруднения, с които се сблъскват учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение. В проучването участваха представители на трите целеви групи: начални и прогимназиални учители; ученици със затруднения в четенето и писането от 5-6 клас; родители на деца със затруднения в четенето и писането, които в момента са в този преходен период. Резултатите от допиутването бяха обобщени и анализирани по страни и всеки партньор изготви и представи на работната среща национален анализ на потребностите.

Предстои обобщаване на националните анализи и изготвянето на Международен анализ на потребностите, който ще бъде преведен н а езиците на всички страни – партньори и ще бъде публикуван както на Фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/dystrans/ , така и на уебсайтовете и Фейсбук страниците на партньорите.

По време на работната среща партньорите уточниха задачите за следващия период, сроковете и отговорностите.

Успоредно с работната среща се проведе и първата от заплануваните в рамките на проекта шест срещи за обмяна на опит между учители от страните партньори. От всяка страна в срещата участваха по трима учители. България беше представена от Светлинка Арсова – зам.директор, Магдалена Бонева – начален учител и Емануил Павлов – учител по български език и история, и тримата от ОУ „Отец Паисий“ – Русе. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на образователната система в Португалия, със системата за подкрепа на учениците с дислексия и други обучителни затруднения, да общуват с педагогическия екип на училищата – домакин, да наблюдават учебни занятия, да се докоснат до бита и културата на страната – домакин.

 

Отчет на участниците в срещата за обмяна на опит в Португалия

 

 

м. април 2018 г.

 

Приключи проучването, чиято цел бе да установи основните трудности, с които учениците с дислексия се сблъскват, както в академичен, така и в социален план, по време на прехода от началното училище към прогимназиалните класове; подкрепата, която получават в училище - от учители, специалисти, съученици, и вкъщи – от родителите и другите членове на семейството. Проучването целеше също да установи какво (според мнението на целевите групи) е нужно да се направи, за да може тези ученици да са по-добре подготвени за прехода към по-високата образователна степен. Проучването бе проведено във всички страни партньори. От българска страна в проучването участваха 14 ученици, 16 родители и 30 учители от град Русе.

Събраната информация ще бъде използвана за подготвянето на Анализ на потребностите на целевите групи.

 

 

м. януари 2018 г.;

 

Първа работна среща по проекта - Русе, България, домакинствана от Асоциация Дислексия - България. Основни акценти в срещата: представяне на партноьорите; ситуацията в страните партньори по отношение подпомагането на учениците с дислексия; обсъждане и приемане на стратегия за реализиране на проектните дейности, уточняване на предстоящите задачи за първите месеци на проектния период.

First meeting-Ruse Project Team

 

 

м. ноември 2017 г.

 

Асоциация Дислексия - България стартира нов проект „DysTRANS – Подкрепа на ученици с дислексия в прехода от началното училище към прогимназията“ (2017-1-TR01-KA201-046274) по програма „Еразмус +“ , КА-2, Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Kоординатор на проекта е Регионалния Инспекторат на образованието на Истанбул, а партньори са организации и институции от още пет Европейски страни: Асоциация Дислексия – България, Асоциация CES– Румъния (сдружение на учители и специалисти, работещи с деца и младежи с обучителни затруднения); AgrupamentodeEscolasdeSines– Португалия (група училища от град Синиш); InstitutoComprensivoLauraLanza - Италия (основно общообразователно училище от гр.Карини, о.Сицилия); I Społeczna Szkoła Podstawowa – Полша (частно средно училище от гр.Замошч). Проектът е с продължителност две години.

В последно време информираността по проблемите на дислексията определено нарасна, както сред учителите, така и сред родителите. Усилията за подпомагане на децата обаче са насочени най-вече към първите години в училище (периода на начално ограмотяване). Но затрудненият с ученето, причинявани от дислексия, остават и често дори се задълбочават в по-горните класове. Особено критичен за учениците с дислексия е периодът на преминаване от началното училище към прогимназията, където те се сблъскват с по-натоварената учебна програма и с по-високите изисквания към тях.

Целта на настоящия проект е да се предостави подкрепа на учителите и специалистите, работещи с учениците с дислексия през упоменатия преходен период; на родителите на тези деца и на самите деца. В рамките на проекта ще бъде проведено проучване на основните затруднения, с които се сблъскват учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение, какво е нужно да се направи, за да бъдат те по-добре подготвени за този преход; като се вземе под внимание както мнението на учителите, така и на родителите и на самите ученици. Въз основа на подготвения анализ на потребностите ще се разработи набор от материали в помощ на целевите групи.

През двете проектни години всеки от партньорите ще организира семинар с участието на учители от шестте страни, на които срещи те ще могат да се запознаят с работата на колегите си и да споделят собствения си опит.