ПДФ Печат Е-мейл

 

  robobraille logo ERASMUS-logo-

Проект INCLUTECH 

 

***

Ноември 2016 г.

 

Поредната работна среща по проекта се проведе в столицата на Румъния, Букурещ на 21 и 22 ноември. Домакин на срещата бе Специалното училище за деца с увредено зрение, с което Асоциация Дислексия - България си партнира вече в трети проект, базиран на програмата RoboBraille.

По време на срещата партньорите представиха подготвяните материали, някои от които са вече напълно готови, а други предстои да бъдат завършени в следващите няколко седмици. В допълнение към трите комплекта наръчници за учители ще бъде подготвен и каталог с добри практики, който ще събере споделеният опит на учители, работили с деца с дислексия или със зрителни увреждания.

***

Май 2016 г.

 

777 444 555 666

Асоциация Дислексия - България бе домакин на третата работна среща по проект IncluTech, състояла се на 26 и 27 май 2016 г. в Русе.


Партньорите представиха работните варианти на практическите ръководства за подпомагане работата на учителите с деца с дислексия и зрителни увреждания.
Беше обсъден ходът на проектните дейности и предстоящите задачи. Гостите посетиха и НУИ "Проф.Веселин Стоянов" - Русе, където се запознаха с усилията на педагогическия колектив за интеграцията на децата със специални образователни потребности.

 

***

Март 2016 г.

  

budapest 33

 

На 21 и 22 март 2016 партньорите по проект INCLUTECH  се събраха на втора работна среща в унгарската столица Будапеща, домакин на която бе GNW – Компания, специализирана в обучението на учители, работещи с учащи с дислексия. Партньорите представиха структурата на част от материалите, които предстои да бъдат разработени в хода на проекта - набор от практически ръководства за учители, съдържащи насоки за преподаването на различни учебни предмети на деца с дислеския и зрителни увреждания. 

 

 

***

Декември 2015 г.

Copenhagen 22

На 15 декември 2015 г. в столицата на Дания Копенхаген се проведе първата работна среща по проект INCLUTECH. Повечето от партньорите вече са работили заедно по предишни проекти, познават се от години и срещата премина в приятелска атмосфера. Таня Стивънс, представител на SynRef - координатор на проекта, запозна партньоорите с основните изисквания, свързани с администрирането и управлението на проектните дейности; обсъдени бяха задачите, разпределени отговорностите и уточнени сроковете. 

 

През м.септември 2015 г. Асоциация Дислексия - България стартира работа по нов проект, съвместно с част от партньорите по приключилия по-рано тази година проект SMART RoboBraille. Идеята на новия проект (INCLUTECH) е да се подготвят три групи практически ръководства за учители, които да подпомогнат работата им с деца със зрителни увреждания и дислексия в условията на включващо образование. Във всяка група са включени четири ръководства, насочени към преподаване на основните учебни предмети, с които децата със зрителни увреждания или дислексия срещат особено сериозни затруднения:

 

- роден език;

 

- чужд език;

 

- математика;

 

- музика.

 

Желанието на партньорите е да съберат в тези ръководства опита на учители, които в годините са работили успешно с деца от посочените групи - както в общообразователното училище, така и в специализирани училища и/или центрове.

 

Ръководствата ще са достъпни както на ангийски, така и на езиците на всички партньори.

 

За новини по хода на проекта, следете сайта и страницата на Асоциация Дислексия - България във Facebook.

 

* * *

 

Партньори по проекта са:

 

  • SynRef (Дания) –Национален ресурсен център за деца и младежи със зрителни увреждания – Координатор на проекта.
  • SPS (Румъния) – Специално училище за деца със зрителни увреждания.
  • Асоциация Дислексия – България – Национална асоциация, подкрепяща деца и младежи с дислексия, техните семейства и учители.
  • POT (Кипър) – Национална асоциация, работеща в сътрудничество със специалното училище за деца със зрителни увреждания.
  • GNW (Унгария) – Компания, специализирана в обучението на учители, работещи с учащи с дислексия. Работи в сътрудничество с Унгарската Академия на науките.
  • ANS (Италия) – Национална асоциация на хора със зрителни увреждания, подпомагаща включващото образование на деца и младежи със зрителни увреждания на всички образователни нива.
  • НЦРС (България) – Национален рехабилитационен и обучителен център, предоставящ професионално обучение на хора със зрителни увреждния.
  • Sensus (Дания) – Консултантска фирма, специализирана в разработване на алтернативни средства за комуникация, обучителни технологии и достъпност.