ПДФ Печат Е-мейл

logo7-small

ERASMUS-logo-

 

 

 

Проект MODYSLEXIA

 

 

***

Септември 2016 г.

Приключи работата по проект MoDys, в рамките на който партньорите от България, Латвия, Република Чехия и Турция разработиха курс за учители, родители и специалисти. 309 са успешно завършилите курса в четирите страните, като само в България те са 100. Разработените в рамките не проекта материали ще бъдат използвани и в бъдещи обучения, организирани от Асоциация Дислексия – България.

 

***

Май 2016 г.

  Conf-1

На 21 май 2016 г. Асоциация Дислексия - България бе домакин на състоялата се в гр.Русе международна конференция в рамките на проект MoDyslexia - Мобилност на образователните услуги за младежи с дислексия

Проектът е финансиран по програма Ерасмус+ на европейския съюз.

Гости на конференцията бяха представители на организациите - партньори от Латвия, Република Чехия и Турция, специалисти, учители и родители на младежи с дислексия от цялата страна.

В работата на конференцията взеха участие и част от преминалите пилотното обучение учители и родители от различни градове на България.

 

  

***

Май 2016 г. 
Meeting-Ruse-1

 

На 20 май 2016 г. в Русе стартира заключителната работна среща по проекта. Партньорите обсъждат постигнатите резултати, срещнатите трудности в хода 
на реализиране на проектните дейности. Дискутират се възможностите за продължаване на проекта и бъдещо сътрудничество.

 

 

 

***

Май 2016 г.

 

Приключи дистанционният обучителен курс - част от пилотния курс по проект MoDyslexia /2014-1-LV01-KA200-000500/. Заявка за участие в курса изпратиха 44 учители, специалисти и родители от цялата страна. 37 от тях завършиха курса успешно.

Оценките на участниците за съдържанието на курса - неговата полезност и приложимост са като цяло много добри. Направените забележки и препоръки ще бъдат взето под внимание при разработването на следващи курсове. Високо се оценява решението на Асоциация Дислексия - България да организира дистанционно обучение,

даващо възможност на повече хора да се включат, без да е нужно да пътуват и да се откъсват от работата си.

 

"Темата е от голяма важност. В днешно време практически във всеки клас има деца с подобни затруднения. Много съм доволна от курса и мисля, че всеки учител трябва да премине такова обучение." - М.Р., учител, София

 

"Намерих много полезна информация, която бих могла да приложа в работата си. С удоволствие ще се включа и в други обучения, организирани от Асоциация Дислексия - България. Бих се радвала на курс, насочен към подпомагане на по-малките ученици. На колкото по-ранен етап тези деца получат помощ, толкова по-добре ще се справят." - У.Н., ресурсен учител, Варна

 

"Това, което научих от този курс, ми дава надежда, че все повече деца ще могат да получават адекватно разбиране и подкрепа. Видях, че има хора, специалисти, които полагат реални усилия това да стане факт." - Б.И., родител на дете с дислексия, Павликени

 

 

 

 

***

Април 2016 г.

 

На 18 април Асоциация Дислексия – България организира първото обучение, като част от пилотния курс по проект MoDyslexia /2014-1-LV01-KA200-000500/. Второто обучение се проведе на 25 април. Повече от 40 учители и специалисти взеха участие в обученията. В рамките на обучението бяха представени разработените от партньорите по проекта седем модула на курса.

Практическата част включваше обсъждане на казуси, базирани а реални случаи от практиката, при което участниците, разделени в малки групи трябваше да коментират казусите и да предложат решение.

Всички участници получиха набор информационни материали, копие от Националния анализ на потребностите и от наскоро отпечатаното учебно помагало за учители – Наръчник за добра образователна подкрепа на младежи с дислексия. Коментарите и отзивите на участниците в обучението са изключително позитивни.

 

 

***

 

Април 2016 г.

 

Асоциация Дислексия - България публикува Учебно помагало за учители "Наръчник за добра обрзователна подкрепа на младежи с дислексия". В помагалото са включени материалите, подготвени от партньорите по проекта, които са в основата на пилотния обучителен курс.

Електронна версия на Наръчника (в pdf).

Електронна версия на Наръчника (в epub): http://dox.bg/files/dw?a=9c49d44901

Ако не разполагате на компютъра си с инсталиран електронен четец, можа да свалите програмата безплатно на следните линкове:

http://icecream-ebook-reader.en.softonic.com/

http://download.cnet.com/Calibre-64-bit/3000-2125_4-75823660.html

 

 

 

***

Март 201б г.

 

Предстои стартирането на пилотния курс, на база материалите, разработени в рамките на проекта. Курсът е подходящ за учители, ресурсни учители, специалисти, работещи с младежи с дислексия и специфични затруднения в ученето; както и за родители на такива младежи. Курсът е безплатен. успешно завършилите ще получат сертификат.

Желаещите да се включат в курса, следва да попълнят Регистрационната формаи да я изпратят с имейл на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  не по-късно от 10 април 2016 г.

 

 

***

Февруари 2016 г.

 

Националният и международният анализи на потребностите по проекта вече можете да свалите и в електронен вариант (e-book) от линковете по-долу.

Национален анализ на потребностите от повишаване на ефективността на подкрепата, оказвана на младежи с дислексия - http://dox.bg/files/dw?a=7b86804104 

 

Международен анализ на потребностите от повишаване ефективността на подкрепата, оказвана на младежи с дислексия - http://dox.bg/files/dw?a=2db99d94ab

Материалите са във формат на електронна книга (ePUB). Ако не разполагате на компютъра си с инсталиран електронен четец, можа да свалите програмата безплатно на следните линкове:

http://icecream-ebook-reader.en.softonic.com/
http://download.cnet.com/Calibre-64-bit/3000-2125_4-75823660.html

 

 

 ***

Октомври 2015 г.

 

Приключи работата по изготвянето на Meждународен анализ на потребностите по проект MoDYSLEXIA (2014-1-LV01-KA200-000500). Анализът обобщава и анализира събрaната от партньорите информация от трите целеви групи - учители и специалисти; младежи със затруднения в четенето и родители на младежи със затруднения в четенето. Анализът отразява настоящата ситуация в Латвия, България, Република Чехия и Турция по отношение степента на познаване на състоянието дислексия, достъпността и качеството на образователната подкрепа, предоставяна във всяка от страните на младежите с дислексия, степента на използване на асистиращите технологии като средство за подкрепа при преодоляване на трудностите, причинени от дислексия; удовлетвореността от оказваната и получавана подкрепа и др.

Документите са на разположение на всички заинтересовани.

 

Международен анализ на потребностите от повишаване ефективността на подкрепата, оказвана на младежи с дислексия (на български) http://bit.ly/Int_report_modys_BG

 

Международен анализ на потребностите от повишаване на ефективността на подкрепата, оказвана на младежи с дислексия (на английски) http://bit.ly/Int-report-modys-EN

 

Национален анализ на потребностите от повишаване на ефективността на подкрепата, оказвана на младежи с дислексия http://bit.ly/National_report_BG

 

 

 

***

Януари 2015 г.

 

От м.октомври Асоциация Дислексия - България, заедно с партньори от Латвия, Република Чехия и Турция стартира работата по проект MoDYS - “Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia” в рамките на програма Erasmus+, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства (2014-1-LV01-KA200-000500).

Целта на проекта е да се повиши качеството и достъпността на образователните услуги за младежи с дислексия и други специфични обучителни затруднения в условията на общообразователното училище.

 

Във връзка с това бе проведена анкета сред учители, младежи с дислексия и техните родители, 

която ще послужи за база за подготвяне на анализ на потребностите, отразяващ състоянието в нашата страна по отношение на специализираната подкрепа за младежи с дислексия; наличността и достъпността на асистиращи технологии на съответните езици, както и нивото на тяхното използване за подпомагане на учащите с дислексия в учебния процес.Събраната информация ще бъде използвана при разработването на Наръчник за учители, обучителен курс и законодателни инициативи.

 

Благодарим за съдействието на всички, които се отзоваха!

 

 

Октомври 2014 г.

 

Асоциация Дислексия - България стартира работа по нов проект - MoDyslexia (2014-1-LV01-KA200-000500), финансиран от ЕС в рамките на програма Erasmus+ - Стратегически партньорства в сферата на образованието за възрастни. Основната цел на проекта е разработването на обучителен курс за учители и специалисти, работещи с младежи със затруднения от дислексичния спектър. Партньори по проекта са неправителствени организации от Латвия, България, Чехия и Турция.