Logo Infinitus ERASMUS-logo-

 

Проект INFINITUS

 

***

1 септември 2016 г.

 

Приключи работата по проект INFINITUS. Партньори по проекта бяха България, Дания, Великобритания, Литва, Латвия, Гърция и Хърватска. Партньорите обмениха опит по проблемите на тестването и подкрепата на младежи с дислексия. Предоставените материали, разработени от партньорите, бяха използвани като основа за проведеното  обучение на специалисти и учащи с дислексия в седемте страни. 

 

5 юли 2016 г.

С организиране на събитието  по проект  INFINITUS на 1.07., Асоциация Дислексия – България си постави за цел да представи целите, идеята и задачите на самия проект пред учителите, преподаващи на учащи над 14+ възраст. Събитието е част от поредица  събития, имащи за цел дискутирането на въпросите свързани с проблемите на младежите с дислексия и потребността от подготовка на педагогическия персонал за работа с учащи с дислексия. Дискутираните въпроси бяха свързани с промените в образованието, залегнали в новия закон и съотносимостта му към учащите дислексици.

15 април 2016 г.

 

На 15 април 2016 г. Асоциация Дислексия - България организира и проведе еднодневно обучение в рамките на проект Infinitus.

IMG 1641-222 IMG 1643-222 IMG 1644-222 IMG 1653-222

В конферентната зала на хотел "Бистра и Галина" в Русе се събраха близо 50 учители и специалисти, работещи с деца и младежи с дислексия и други специфични обучителни затруднения в условията на общообразователното училище.

Специално внимание в обучението бе отделено на тестването з аналичие симптоми на дислексия, като бяха представени стандартизирани тестове, използвани в някои европейски страни (Дания, Швеция, Великобритания), адаптирани за прилагане и на български от специалистите от Асоциация Дислексия - България. Обърнато бе внимание на необходимостта от насочени усилия за формиране на добри ъмения за учене у децата с дислексия, което е предпоставка за постигане на по-високи академични резултати. Представени бяха асистиращи технологии, свободно достъпни на български, които биха могли да подпомогнат подготовката на учениците с обучителни затруднения.

Отзивите на участниците в обучението са изключително позитивни. Изказано бе желание за организиране и на други подобни семинари.

 

23 и 24септември 2015 г.

 

 

На 23 и 24септември 2015 г. Асоциация Дислексия – България бе домакин на поредната работна среща по проекта, състояла се в гр.Русе.

IMG 0937 IMG 0947 IMG 0957

 

На срещата присъстваха представители на всички партньори, както и външният оценител на проекта – д-р Дейвид Герлах от Универистета в Марбург, Германия. Беше отчетено постигнатото до момента и бяха обсъдени методологията и структурата на пилотните курсове в страните – партньори. Асоциация Дислексия – България запозна партньорите със ситуацията в България по отношение на законодателството и достъпната подкрепа за учащите с дислексия от различни възрасти.

 

В срещата взеха участие и младежи с дислексия, с които специалистите от Асоциация Дислексия – България са работили през годините. Те запознаха участниците в срещата със своя личен опит от времето, когато са били ученици; разказаха как са се справили със затрудненията си, продължили са образованието си и са постигнали успешна професионална реализация.

 

 

Темата на проекта е споделяне на опит и иновации в областта на идентифицирането на дислексията и осигуряване на ефективна подкрепа на хората, засегнати от проблема дори и след завършване на училище. 
Координатор на проекта е обучителен център Tietgen, Дания, а партньори, освен Асоциация Дислексия - България, са Асоциация по дислексия - Хърватска, Университета в Лиепая - Латвия, Университета в Клайпеда - Литва, The Dyslexiagift - Гърция, Dyslexia Action - Великобритания

 

3 - 4 ноември 2014 г.        
    
IMG 1340-small   IMG 1339-small   IMG 1355-small
По време на първата работна среща, състояла се в гр.Одензе, Дания бяха разпределени отговорностите между партньорите и бе съставен план за дейностите през 

първата проектна година. Домакините от Tietgen - обучителен център, работещ от години по проблемите на дислексията, запознаха партньорите с датското законодателство, касаещо хората с дислексия, прилаганите начини за тестване и подпомагане на учащите със затруднения от дислексичния спектър.

 

 

септември 2014 г. 

През месец септември 2014 г. Асоциация Дислексия - България стартира работата по нов проект -INFINITUS по програма Erasmus+, КА2 - Стратегически партньорства.