CALDYS2 ПДФ Печат Е-мейл

Проектът CALDYS 2, по секторна програма КА2, имаше за цел разработване на обучителни компютърни игри, подпомагащи чуждоезиковото обучение на деца и младежи с дислексия.


Проектът е базиран на опита от работата по други проекти и цели предоставянето на ресурси за подпомагане преподаватели по чужди езици в работата им с ученици с дислексия. За дислексиците изучавнето на чужд език се превръща в истинско предизвикателство, имайки предвид, че дори на родния си език срещат затруднения при четене и писане.

Информация за проекта може да намерите в публикуваните информационни бюлетини:

Бюлетин 1 - Септември 2011

Бюлетин 2 - Октомври 2011

Бюлетин 3 - Ноември 2011
Бюлетин 4 - Декември 2011

Бюлетин 5 - Януари 2012

Бюлетин 6 - Февруари 2012

Бюлетин 7 - Март 2012

Бюлетин 8 - Април 2012

Бюлетин 9 - Май 2012

Бюлетин 10 - Юни 2012

Бюлетин 11 - Септември 2012

Бюлетин 12 - Октомври 2012