Проект DysVET ПДФ Печат Е-мейл

DysVET Logo

  LogoDisclimer

 

Приключи проектът DysVET (http://www.dysvet.eu/bg), в рамките на който бе разработен, в сътрудночество между специалисти от България, Великобритания, Полша и Чехия, дистанционен обучителен курс на тема "Подпомагане на учащи/ работещи с дислексия".

 

 

 

 

 

През първата година на проекта основните усилия на партньорите бяха насочени към разработването на съдържанието на дистанционния курс. Курсът се състои от осем модула, които ще бъдат достъпни в различни формати, за да могат да бъдат ползвани и на мобилни устройства.

 

* * *
 
Първата работна среща /декември 2012 г./ се проведе в гр.Скавина, Полша, разположен само на 15 км от старата полска столица – Краков. Домакин на срещата бе EduBridge, частна организация, работеща в сферата на образованието. Участниците дискутираха съдържанието на курса и структурата на модулите.
 
 
* * *
 
 
Втората работна среща/юни 2013 г./ се проведе в гр.Кромержиш, Чехия – град в централната част на Моравия, област Злин.  Домакин на срещата бе Euroface Consulting, организацията – координатор на проекта. Отчетена бе работата до момента и бяха набелязани задачите за следващия период.
 
 
* * *
 
Третата работна среща /декември 2013 г./ се проведе в гр.Лондон, Великобритания. Домакин на срещата бе Ibis Creative Consultant Ltd, частна органбизация, работеща в сферата на обучителните затруднения и асистиращите технологии, партньор по проекта. Отчетени бяха резултатите от първата проектна година, приет бе графикът за работа през следващия период. Участниците в срещата се запознаха с различните формати, в които ще бъдат достъпни обучителните материали, така че да могат да бъдат ползвани на различни мобилни устройства.
 

Бюлетин 3: http://dox.bg/files/dw?a=ebfc58335e

 

* * *

 

Приключи пилотното тестване на дистанционен обучителен курс, разработен в рамките на проект DysVET съвместно от партньорите от Чехия, България, Полша и Великобритания. В пилотния курс се включиха 61 човека - учители, специалисти, работещи с младежи с дислексия, работодатели, мениджъри и др.

Предстои отчитането на резултатите, но отзивите на всички, взели участие в курса са много положителни; качеството и полезността на материалите са оценени високо.

От следващата година курсът ще бъде включен в редовната програма от обучения на Асоциация Дислексия - България.

Курсът е подходящ за учители, работещи в професионални гимназии, професионални обучителни центрове, за мениджъри, работодатели, завеждащи отдели "Човешки ресурси" и други специалисти, подпомагащи учащите или работещите, срещащи затруднения от дислексичния спектър. Успешно завършилите курса получават Сертификат.

Всички заинтересовани могат да заявят желание за участие в курса с имейл на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или като използват формата за контакти на сайта.

 

* * *

 

На 11 и 12 септември 2014 г. в Прага се проведе заключителната работна среща по проекта, на която партньорите отчетоха извършената работа и резултатите от пилотното тестване на разработения в рамките на проекта дистанционен обучителен курс, насочен предимно към учители в професионалните гимназии, мениджъри и работодатели.

 

Финалната конференция бе домакинствана от Гимназия "Сазавска" - вторият чешки партньор по проекта. Конференцията бе отлична възможност да се представят проектните резултати. Представени бяха интересни аспекти от отделните модули на курса, споделени бяха добри практики за подкрепа на учащите в професионалните гимназии и за работещите с дислексия в страните партньори.

 

Бюлетин 4: http://dox.bg/files/dw?a=2c341ca540