Партньори са  Британската асоциация по дислексия, Изследователският институт по психология на Унгарската академия на науките, Румънското общество за учене през целия живот и Център за образование и квалификация „Вилла Монтеска” - Италия. Идеята на русенската асоциация ляга в основата на Проект по Програма „Леонардо да Винчи”, който е одобрен за финансиране от Европейския съюз за период от две години. Проектът е в раздел „Трансфер на иновации”. От няколко години Британската асоциация по дислексия има разработена действаща система от стандарти за така наречените „Училища, толерантни към децата с дислексия”. Броя на получилите този знак за качество училища във Великобритания надхвърля 400.  В рамките на проекта тази система от стандарти да беше преведена и адаптирана към особеностите на образователните системи в страните партньори и да бе тествана нейната приложимост в три профилирани гимназии във всяка страна. Училищата включили се в проекта получиха методическа помощ и са първите, които притежават знак за качество „Училище толерантно към децата с дислексия”.