Всяка от страните партньори – Италия, Великобритания, Ирландия, Унгария, Турция и България  - участва в разработването на методика за обучение на учащи се в колежи и студенти, както и в подготовката на бъдещия образователен сайт, който ще е в помощ на учащите се във висшите учебни заведения.

Специалистите обединяват опита си, като предлагат свои проекти, базирани върху различния стил на учене, проблемното водене на записки извличане на основната информация, организиране на учебната информация, писане, слушане, подготовка за изпити и т.н. Идеята е да се подготви сайт, който ще остане действащ след проекта и ще бъде ценно помагало за студентите. В рамките на проекта ще бъдат разработени и отпечатани и два наръчника, насочени към преподаватели и учащи. Ролята на Асоциация Дислексия е да разработи методиката на софтуера на сайта.

 

Наръчник за учащи с дислексия

 

Матрици за подобряване на уменията за учене