Печат

ПРОЕКТ  T2H: Teach me to Help

T2H Logo

Април 2022

 

След няколко срещи онлайн на 20 и 21 април се проведе и първата присъствена среща с участието на представители на страните партньори. Домакин на срещате бе училището от гр.Форнуш де Алгодреш, Португалия.

 

Освен организационни и административни въпроси, партньорите обсъдиха в детайли дейностите, свързани с подготовката на първия проектен продукт, набелязаха задачите, разпределиха отговорностите и определиха сроковете. До началото на следващата учебна година предстои

T2H collage-april-2022

 

да бъдат разработени четири практически ръководства – три за учители и едно за родители за подпомагане на работата им с децата с различни видове образователни потребности и затруднения. Ръководствата за учители ще покриват три основни теми: Арт-терапия, Сензорна терапия и Подпомагане на ученици със специфични обучителни затруднения.

 

В края на срещата участниците се запознаха и с някои от природните забележителности на района. 

 

 

 

 

 

Февруари 2022

 

В самото начало на м.февруари партньорите по проекта участваха в инициирана от координатора онлайн среща. Основната цел бе по-детайлно представяне на партньорите (някои от тях работят съвместно от години, но други са нови в този състав на партньорството), запознаване с административните и финансови правила на програма Еразъм +, уточняване на работния план и графика за реалзиране на дейностите. 

 

T2H-online 1-1   T2H-online 1-2

 

 

Януари 2022

 

С началото на новата година официално стартита и проект T2H: Teach me to Help в камките на програма Еразъм +, направление Училищно образование. Координатор на проекта е Асоциация CES - Румъния, а партньорите са от България (Асоциация Дислексия), Турция (Провинциален инспекторат на образованието - Коджаели, и Основно училище "Зубейде ханъм" от Истанбул), Гърция (Регионален инспекторат по начално образование - Игуменица), Италия (Средно училище "Антонио Грамши" - Палермо), Португалия (Средно училище - гр.Форнуш де Алгодреш) и Полша (Висше училище за бизнес и социални науки - Лодз).