ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ   E-DYS-LEARN

  logo-small

 

Април 2022

 

След като Ръководството за бъдещи учители е готово и достъпно за заинтересованите на езиците на всички партньори и на английски, започва работата по подготовката на материалите за онлайн курса, чийто пилотно тестване ще бъде в началото на 2023 г. 

Може да следите хода на проектните дейности на сайта на проекта https://edyslearn.com, на нашата Фейсбук страница и в периодичните бюлетини.

 

Бюлетин 3 - Април 2022

 

E-DYS-LEARN-NEWSLETTER 3-BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февруари 2022

 

 На 17 и 18 февруари 2022 г. в град Лодз (Полша) се проведе втората работна среща по проект E-DYS-LEARN. В срещата взеха участие представители на всички партньори, като някои от тях се включиха онлайн заради наложена карантина във връзка с Ковид-19.

 

E-DYS-LEARN-Collage-Feb.2022

 

Партньорите представиха окончателните версии на Ръководството за бъдещи начални учители, преведено и адаптирано на националните езици. Обсъден бе ходът на работата по разработването на втория проектен продукт - дистанционен онлайн курс. За участие в пилотното тестване на курса ще бъдат поканени студенти от педагогическите специалности, както и млади учители, които са в началото на своята педагогическа кариера. Очаква се разработването на курса да приключи до края на месец май.

 

 

Януари 2022

 

Ръководството за бъдещи начални учители и такива, които са в началото на своята педагогическа кариера, разработено в рамките на проекта вече е достъпно и на български език. Може да го изтеглите в pdf-формат тук.

Предстои въз основа на Ръководството да бъде разработен e-Learning курс.

E-DYS-LEARN-Guide-BG

 

Ноември 2021

 

Готов е английският вариант на Ръководството за бъдещи начални учители и такива, които са в началото на своята педагогическа кариера, който може да изтеглите от ТУК

 

Предстои в скоро време Ръководството да бъде преведено на езиците на страните партньори.

 

E-DYS-LEARN-Handbook-EN

 

 

 

Октомври 2021

 

Продължава работата по разработването на Ръководството за бъдещи начални учители и такива, които са в началото на своята педагогическа кариера. Може да следите хода на проектните дейности на сайта на проекта https://edyslearn.com, на нашата Фейсбук страница и в периодичните бюлетини.

 

Бюлетин 1 - Април 2021                              E-DYS-LEARN-NEWSLETTER 1-BG

 

Бюлетин 2 - Октомври 2021                          E-DYS-LEARN-NEWSLETTER 2-BG

 

 

 

Септември 2021

 

 

На 22 и 23 септември в гр.Клайпеда (Литва) се проведе първата работна среща по проект E-Dys-Learn. Домакин на срещата бе Университетът на Клайпеда, а участниците представляваха всички партньори: Асоциация Дислексия - България (координатор на проекта), Университета в Амасия (Турция), Частният университет за социални науки и педагогика (Полша), Сдружението на специалните педагози от Латвия. След няколко месеца на онлайн общуване, партьорите за първи път се срещнаха на живо, за да обсъдят свършеното до момента и да набележат задачите за следващия период.

Klaipeda Meeting - FB - collage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юли 2021

 

 

В края на месец юли се проведе поредната онлайн среща между представители на партньорите, основна цел на която бе обсъждането платформата, която ще се използва за дистанционния обучителен курс. Колегите от Университета в Амасия (Турция), които отговарят за това, предложиха вместо да се използват съществуващи платформи (каквато е Moodle например) да се разработи собствена платформа, която в по-пълна степен да отговаря на нуждите на проекта. Уточнена бе примерната структура и сроковете за нейната реализация. 
През следващите два месеца ще бъде финализирано Ръководството за бъдещи начални учители и предстои съдържанието му да бъде преведено и адаптирано на езиците на партньорите.

 

4

 

 

 

Май 2021

 

 

Продължава работата по разработването на Ръководството за бъдещи начални учители и такива, които са в началото на своята педагогическа кариера. Може да следите хода на проектните дейности на сайта на проекта https://edyslearn.com, на нашата Фейсбук страница и в периодичните бюлетини.

 

Бюлетин 1 - Април 2021 

 

 

 

 

Април 2021

 

 

Трета онлайн среща между партньорите, на която бе представен и обсъден първият работен вариант на Ръководството за бъдещи начални учители.

В първата част са представени теми като:

- Обучителните затруднения - определения, теории, причини, следствия, класификации;

- Дислексията - най-често срещаното специфично обучително затруднение;

- Ролята на ранната идентификация и маркери за възможни обучителни затруднения;

- Насоки за подпомагане на учениците с обучителни затруднения в условията на масовото училище.

E-Dys-Learn-13.04.2021-1 E-Dys-Learn-13.04.2021-2

Втората част е изцяло посветена на ролята на дигиталните технологии като част от учебния процес. Представени са различни приложения и платформи, които позволяват да бъдат подготвяни разнообразни интерактивни учебни материали и са дадени подробни (стъпка по стъпка) инструкции за тяхното използване.

 

Ръководството ще бъде готово в края на лятото, като ще е преведено на езиците на всички партньори.

 

На базата на подготвените материали ще бъде разработен онлайн курс за студнети от специалностите Предучилищна и Начална педагогика за обучителните затруднения и как учениците с такива трудности могат да бъдат ефективно подпомогнати в клас с помощта на технологиите.

 

Вече е активен и сайтът на проекта http://edyslearn.com , засега само на английкси, но скоро - и на езиците на партньорите.

 

 

 

Януари 2021

 

В края на м.януари се проведе втората онлайн среща на координаторите от страните - партньори. Обсъдена и приета бе структурата на Ръководството за бъдещи начални учители, което се явява първият от предвидените за разработване в рамките на проекта материали. Ръководството ще се състои от две части: първата, посветена на най-често срещаните обучителни затруднения, какво да очакват бъдещите педагози, когато се изправят пред ситуация, при която имат ученици с обучителни затруднения и как да са максимално ефективни в подкрепата на тези ученици; втората част ще бъде изцяло посветена на дигиталните компетентности, които бъдещите учители следва да притежават и как съвременните технологии могат да бъдат използвани за подпомагане на учебния процес.

В скоро време ще бъде готов сайтът на проекта, където ще можете да намерите повече информация.

E-Dys-Learn-Jan.2021-1

E-Dys-Learn-Jan.2021-3

 

Декември 2020

 

Първата онлайн среща по проект E-DYS-LEARN (2020-1-BG01-KA203-079118) с координатор Асоциация Дислексия – България се проведе на 15 декември с участието на представители на всички партньори. Основната цел бе изясняване на основните административни и финансови правила за реализиране на проекти по програма Еразъм+; уточняване на задачите за първите 6 месеца на проектния период и отговорностите на всеки от партньорите.

E-Dys-Learn-Dec.2020-1 E-Dys-Learn-Dec.2020-2