ПДФ Печат Е-мейл

REF2: Reading with Ease and Fun - 2

 

REF2-Logo-Смалл

  

м.януари 2022 г.

 

От 12 до 14 януари 2022 г. се проведе първата от планираните три срещи за обмяна на опит в рамките на проект REF2: „Четенето – лесно и приятно“. В срещата участваха учители и специалисти от осемте страни партньори – България, Турция, Португалия, Румъния, Латвия, Литва, Гърция и Словения. Домакин бе Основно училище „Ян Месингер“ от гр.Бохинска Бистрица – Словения.

Collage

 

Основната тема на срещата бе „Проекти и инициативи, свързани с четенето. Ролята на училищните библиотеки в мотивацията на децата да четат“. Интересната и наситена програма даде възможност на участниците не само да се запознаят с дейностите, реализирани в училището-домакин, но да се срещнат с университетски преподаватели, библиотечни работници, да посетят исторически обекти и музей, да се потопят в културата на страната. Фактът, че участниците бяха постоянно заедно, създаде отлични условия за комуникация, споделяне на опит и идеи.

Всичко това – в сърцето на Юлианските Алпи, чиято удивително красива природа допълни общото впечатление и удовлетворение от срещата. 

 

  

м.февруари 2020 г.

 

От 24 до 26 февруари 2020 г. в град Резекне, Латвия се проведе първото от предвидените в рамките на проекта обучения, в което взеха участие по четирима представители (учители и специалисти) на всеки от партньорите от България, Турция Португалия, Румъния, Словения, Гърция и Литва, както и на домакините от Педагогическия факултет на Университета в Резекне.

LTTA1-Latvia-8 LTTA1-Latvia-6 LTTA1-Latvia-7 LTTA1-Latvia-3 LTTA1-Latvia-1 LTTA1-Latvia-4 LTTA1-Latvia-2

 От българска страна в обучението взеха участие Даниела Бонева (председател на Асоциация Дислексия - България), Веселина Стоилова (ресурсен учител), Йоана Михайлова и Цветелина Русева (начални учители). Обучението се проведе в три дни, като всеки ден домакин беше различен град в различни региони на Латвия (Резекне, Цесис и Бауска). Първият ден бе посветен в по-голямата си част на теоретичната част по теми, свързани с затрудненията, с които се сблъскват някои деца при усвояване на четенето и писането, методите за тестване (установяване на причините за затрудненията) и начини за подкрепа. Основен лектор бе Даниела Бонева. През втория и третия ден много време бе посветено на споделяне на опит по темата между представителите на страните партньори, дискусии и посещенния в учебни заведения. Всеки от участниците в обучението представи своя отчет с мнение и оценка на видяното и наученото. Със отчетите на българските участници може да се запознаете тук:

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_DBoneva

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_VStoilova

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_YMihaylova

https://bit.ly/REF2_LTTA1_Report_CRuseva

 

 

м.декември 2019 г.

 

На 27 декември в ефира на Радио РУСЕ бе излъчено интервю с Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия - България, в което тя разказа за три от проектите, по които Асоциацията работи в момента. Сред тях - и проектът REF2 - Четенето - лесно и приятно.

 

Radio Ruse - Interview

 м.декември 2019 г.

 

В рамките на проекта се предвижда провеждането на две международни обучения на учители и специалисти от страните партньори.

 

Домакин на първото от тях ще бъде Латвия.

 

Участниците в обучението трябва да отговарят на следните условия:

 

-       - Учители в начален етап, ресурсни учители, логопеди или училищни психолози;

 

-       - Членове на Асоциация Дислексия – България;

 

-       - Опит и интереси по темите на обучението;

 

-       - Добро ниво на владеене на английски език (минимум B1);

 

-       - Добри комуникационни умения и умения за работа в екип;

 

-       - Възможност и желание да продължат работата по реализация на проектните дейности след обучението.

 

Одобрените за участие в обучението имат задължението:

 

-       - след завръщането си да представят видяното и наученото пред своите колеги на специално организирани срещи и/или семинарни занятия;

 

-       - да организират открити уроци, където да демонстрират различни дейности с учениците с прилагане на елементи от наученото и видяното по време на обучението.

 

Обучението ще се проведе в гр.Резекне, Латвия от 24 до 26 февруари 2020 г. включително.

 

 

м.ноември 2019 г.

На 1 ноември бе даден официалният старт на проект REF2: Reading with Ease and Fun (Четенето - лесно и приятно). Проектът се осъществява по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за обмяна на добри практики в сферата на училищното образование. Координатор на проекта е Асоциация Дислексия - България, а партньорите са

 

REF2-2 REF2-4 REF2-3 REF2-1

 

 

от Латвия, Турция, Португалия, Румъния, Гърция, Литва и Словения.

Проектът REF2 е продължения на приключилия през 2017 г. много успешен проект REF, насочен към формиране у малките ученици на добри четивни навици, повишаване на интереса им към книгите и мотивацията им да четат. Отчитайки важността на проблема, част от партьорите, реализирали REF, решиха да продължат работата в това направление, като привлекат в партньорството нови страни и по този се разшири и географски обхватът на дейностите. 

Част от партньорите по проект REF2 работиха заедно и по реализацията на предходния проект REF. Това са България, Латвия, Турция и Португалия. За новия проект към тах се присъединиха партньори от четири училища в Румъния, Гурция, Словения и Литва.

 

Тъй като в основата на дейностите по проект REF2 са материалите, разработени в рамките на проекта REF, предстои новоприсъединилите се партньори да преведат материалите на техните езици и да ги адаптират за нуждите на техните ученици. Така в края на проекта ръководството за учители, комплекта работни листи (допълнен с нови идеи и упражнения), видео уроците ще бъдат достъпни на сайта на проекта и на Facebook страницата вече на 11 езика.

 

Асоциация Дислексия - България бе домакин на първата работна среща по проекта, състояла се в Русе през ноември. Бе приет детайлният работен план за дейностите, стратегиите за мониторинг и вътрешна оценка, и за дисеминация; договорени бяха отговорностите и сроковете за реализация на задачите.

В рамките на проекта предстои да се проведат две международни обучения (в Латвия и в Португалия) и три срещи за обмяна на опит (в Гърция, Словения и Литва).