ПДФ Печат Е-мейл

REF2: Reading with Ease and Fun - 2

 

REF2-Logo-Смалл

  

м.декември 2019 г.

 

На 27 декември в ефира на Радио РУСЕ бе излъчено интервю с Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия - България, в което тя разказа за три от проектите, по които Асоциацията работи в момента. Сред тях - и проектът REF2 - Четенето - лесно и приятно.

 

Radio Ruse - Interview

 

м.декември 2019 г.

 

В рамките на проекта се предвижда провеждането на две международни обучения на учители и специалисти от страните партньори.

 

Домакин на първото от тях ще бъде Латвия.

 

Участниците в обучението трябва да отговарят на следните условия:

 

-       - Учители в начален етап, ресурсни учители, логопеди или училищни психолози;

 

-       - Членове на Асоциация Дислексия – България;

 

-       - Опит и интереси по темите на обучението;

 

-       - Добро ниво на владеене на английски език (минимум B1);

 

-       - Добри комуникационни умения и умения за работа в екип;

 

-       - Възможност и желание да продължат работата по реализация на проектните дейности след обучението.

 

Одобрените за участие в обучението имат задължението:

 

-       - след завръщането си да представят видяното и наученото пред своите колеги на специално организирани срещи и/или семинарни занятия;

 

-       - да организират открити уроци, където да демонстрират различни дейности с учениците с прилагане на елементи от наученото и видяното по време на обучението.

 

Обучението ще се проведе в гр.Резекне, Латвия от 24 до 26 февруари 2020 г. включително.

 

 

м.ноември 2019 г.

На 1 ноември бе даден официалният старт на проект REF2: Reading with Ease and Fun (Четенето - лесно и приятно). Проектът се осъществява по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за обмяна на добри практики в сферата на училищното образование. Координатор на проекта е Асоциация Дислексия - България, а партньорите са

 

REF2-2 REF2-4 REF2-3 REF2-1

 

 

от Латвия, Турция, Португалия, Румъния, Гърция, Литва и Словения.

Проектът REF2 е продължения на приключилия през 2017 г. много успешен проект REF, насочен към формиране у малките ученици на добри четивни навици, повишаване на интереса им към книгите и мотивацията им да четат. Отчитайки важността на проблема, част от партьорите, реализирали REF, решиха да продължат работата в това направление, като привлекат в партньорството нови страни и по този се разшири и географски обхватът на дейностите.

Асоциация Дислексия - България бе домакин на първата работна среща по проекта, състояла се в Русе през ноември. Бе приет детайлният работен план за дейностите, стратегиите за мониторинг и вътрешна оценка, и за дисеминация; договорени бяха отговорностите и сроковете за реализация на задачите.

В рамките на проекта предстои да се проведат две международни обучения (в Латвия и в Португалия) и три срещи за обмяна на опит (в Гърция, Словения и Литва).