ПДФ Печат Е-мейл

Проект PREDYS

 

 

м.май 2020 PreDYS Logo

В рамките на проекта бе проведено проучване, касаещо проблемите на ранната идентификация на дислексията в страните партньори (България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция), както и опита в други европейски страни. Очертана бе педагогическата рамка, въз основа на която предстои да бъдат разработени материалите, целящи подпомагане прехода на децата в "риск от дислексия" от детската градина към училище. С обобщения отчет от проучването може да се запознаете тук: https://bit.ly/PreDys_Pedagogical_Framework_BG

#predysproject

Pedag-Framework-BG

  

м.април 2020

 

С решение на координаторите на проектните екипи на 9 април бе организирана онлайн работна среща за отчитане на резултатите от проектните дейности до момента и вземане на някои неотложни решения във връзка със създалата се ситуация в резултат от обявената пандемия на COVID-19. Независимо от наложените мерки за карантина и физическа изолация във всички страни - партньори по проекта, работата по реализиране на предвидените дейности продължава.

#predysproject

 

 

Online Meeting - 09.04.2020 - Agenda Online Meeting - 09.04.2020 - 1 Online Meeting - 09.04.2020 - 3  

 

м.февруари 2020

 

В изпълнение на подготвителните дейности за разработване компонентите на Пакета за подпомагане прехода от детската градина към училище на децата, които са в риск от дислексия, партньорите по проекта работят по изготянето на няколко документа:

 

1/ Обзор на ситуацията по отношение на ранната идентификация на възможни обучителни затруднения в страните партньори (очаква се в края на този месец);2/ Обзор на опита за ранна идентификация на възможни обучителни затруднения в други европейски страни (срок 31 март 2020);

 

3/ Обзор на предишни проекти, свързани с темата за подкрепа на децата със специфични обучителни затруднения (и по-специално дислексия), реализирани в страните - партньори по този проект (срок 15 април 2020);

 

4/ Предпоставки за успешен и гладък преход от детската градина към училище (срок 30 април 2020).

 

Всички упоменати материали ще бъдат обединени в общ документ "Педагогическа рамка", който ще послужи като основа за разработване на материалите в помощ на учители и родители на деца в риск от дислексия в периода на прехода от детската градина към училище. Педагогическата рамка ще бъде преведена на езиците на всички партньори и ще бъде достъпна на Facebook страницата на проекта (на всички езици), а на сайта на Асоциация Дислексия - България - на български.

#predysproject

 

 

 

 

 

м.декември 2019

 

На 2 и 3 декември се проведе първата работна среща по проект PreDYS, в който Асоциация Дислексия - България участва заедно с партньори от Испания, Турция, Латвия, Португалия и Гърция. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Домакин на срещата бе Университетът в град Резекне, Латвия (Rezekne Academy of Technologies).

 

  

PreDYS-1 PreDYS-2 PreDYS-3

 


Партньорите обсъдиха и приеха работният план и график на дейностите по проекта, стратегиите за дисеминация и вътрешен мониторинг и оценка.
През първите месеци на проекта усилията ще бъдат насочени към подготовка на педагогическата рамка, на база на която ще се разработят компонентите на пакета методически материали, насочени към подпомагане на децата в риск от дислексия при преминаването от детската градина в първи клас.

#predysproject

 

м.ноември 2019

 

 На 1 ноември Асоциация Дислексия - България стартира работа по още един международен проект, финансиран по програма Erasmus+, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование - PreDYS: Подкрепа на децата в риск от дислексия при прехода от предучилищна група към първи клас.

Координатор на проекта е Училище "А.Агилера" от гр.Терраса, Испания. Другите партньори са от Латвия, Турция, Португалия и Гърция.

Основната цел на проекта е въз основа на проучване, направено сред целевите групи (детски и начални учители, ресурсни учители, специалисти и родители) да се подготви комплект методически материали в помощ на учители и родители, работещи и отглеждащи деца с дислексични симптоми, за да могат тези деца да започнат училище подготвени за предизвикателствата, които ги очакват. #predysproject

 

Erasmus-Logo-small