ПДФ Печат Е-мейл

Проект PREDYS

  PreDYS Logo

 

м.май 2020

 

В рамките на проекта бе проведено проучване, касаещо проблемите на ранната идентификация на дислексията в страните партньори (България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция), както и опита в други европейски страни. Очертана бе педагогическата рамка, въз основа на която предстои да бъдат разработени материалите, целящи подпомагане прехода на децата в "риск от дислексия" от детската градина към училище. С обобщения отчет от проучването може да се запознаете тук: https://bit.ly/PreDys_Pedagogical_Framework_BG

 

#predysproject

 

Pedag-Framework-BG

 

 

 

м.декември 2019

 

На 2 и 3 декември се проведе първата работна среща по проект PreDYS, в който Асоциация Дислексия - България участва заедно с партньори от Испания, Турция, Латвия, Португалия и Гърция. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Домакин на срещата бе Университетът в град Резекне, Латвия (Rezekne Academy of Technologies).

 

 

 

PreDYS-1 PreDYS-2 PreDYS-3

 


Партньорите обсъдиха и приеха работният план и график на дейностите по проекта, стратегиите за дисеминация и вътрешен мониторинг и оценка.
През първите месеци на проекта усилията ще бъдат насочени към подготовка на педагогическата рамка, на база на която ще се разработят компонентите на пакета методически материали, насочени към подпомагане на децата в риск от дислексия при преминаването от детската градина в първи клас.

 

м.ноември 2019

 

 На 1 ноември Асоциация Дислексия - България стартира работа по още един международен проект, финансиран по програма Erasmus+, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование - PreDYS: Подкрепа на децата в риск от дислексия при прехода от предучилищна група към първи клас.

Координатор на проекта е Училище "А.Агилера" от гр.Терраса, Испания. Другите партньори са от Латвия, Турция, Португалия и Гърция.

Основната цел на проекта е въз основа на проучване, направено сред целевите групи (детски и начални учители, ресурсни учители, специалисти и родители) да се подготви комплект методически материали в помощ на учители и родители, работещи и отглеждащи деца с дислексични симптоми, за да могат тези деца да започнат училище подготвени за предизвикателствата, които ги очакват. #projectpredys

 

Erasmus-Logo-small