ПДФ Печат Е-мейл

Проект DAP: Dyslexia Assessment Protocol

  DAP LOGO-smaller

 

 

м.март 2021 г.

На заключителната международна конференция, организирана от Латвийския университет в рамките на проект DYS2GO (Обучителни игри за младежи с дислексия) взеха участие близо 250 работещи в сферата на образованието – учители, специалисти, университетски преподаватели от няколко европейски страни, сред които Германия, Чехия, Австрия, Литва, Латвия и др. България бе представена от Даниела Бонева и Елена Михова от Асоциация Дислексия – България.

Даниела Бонева, председател на Асоциация Дислексия – България представи пред участниците в конференцията идеите и задачите на друг проект, свързан с темата на конференцията – DAP (Протокол за оценка на риска от дислексия при деца на възраст 6-9 години). Проектът е разработен по инициатива на Асоциация Дислексия – България и се реализира с активното участие на специалистите от Асоциацията.

DYS2GO-final conference

 

 

 

 

 

м.август 2022 г.

 

 

Успешно приключва проектът DAP (Протокол за установяване риска от дислексия) - 2019-1-LV01-KA201-060355, реализиран в периода ноември 2019 - август 2022, с участието на партньори от Латвия, Румъния, Турция, Германия и България (Асоциация Дислексия - България).

В рамките на проекта бе разработен набор от тестове, проверяващ уменията на деца на възраст 6-9 години в няколко ключови области: зрителна и слухова памет, фонологични умения, пространствена и времева ориентация, четене и декодиране. Тестът е наличен и в компютърна версия.

 

В хода на пилотното тестване за работа с DAP-протокола в страните партньори бяха обучени групи учители, които в последствие взеха участие в скрийнинга на повече от 600 деца от предучилищните групи, първи и втори клас.

Всички материали, разработени в рамките на проекта, са достъпни за всички заинтересовани на следния линк: DAP - Public

Партньорите и всички учители и специалисти, запознати с целите и задачите на проекта, оценяват високо извършената работа и постигнатите резултати, изразявайки задоволство от възможността да използват в работата си Протокола за ранно установяване на дефицитите при децата. А подготвената Книга с упражнения дава насоки как децата могат да бъдат подпомогнати за преодоляване на установените дефицити.

 

 

м.август 2022 г.

 

В периода март – юли 2022 година разработеният от партньорите Протокол за установяване на риск от дислексия при деца на възраст 6-9 години бе тестван със 164 деца от предучилищни групи, първи и втори клас, за да се провери функционалността и полезността на Протокола. Проведената в края на тестовия период анкета с участвалите в пилотното тестване учители показа, че разработеният продукт се оценява много положително. Учителите изказаха мнение, че тестът е полезен и необходим инструмент, който те биха могли лесно да прилагат в своята работа за своевременно установяване на дефицитите при малките ученици.

Пилотно тестване се проведе също в другите страни партньори. Общо в тестването се включиха над 50 учители и повече от 600 деца от България, Латвия, Румъния и Турция.

С пълния отчет и резултатите от проведеното тестване може да се запознаете тук: Screening Reports

 

 

 

м.юли 2022 г.

 

Окончателният вариант на Книгата с упражнения, допълнен с упражнения, подготвени от учители - участвали в пилотното тестване е вече достъпен на HiDrive (ionos.com)

 

Exercise book

 

 

 

 м.октомври 2020 г.

 

През изминалите месеци, въпреки извънредните обстоятелства, причинени от пандемията КОВИД-19, екипът на проект DAP продължи активно работата по реализиране на заложените дейности и разработване на материалите. 

Приключи успешно един от важните етапи в реализирането на проекта - изготвянето на Научната обосновка на съдържанието и структурата на тетсовата батерия. Документът се базира на проведено задълбочено проучване по темата, ръководено от екипа на Лабораторията по сепциално образование на Университета в Резекне, Латвия (координатор на проекта), с активното съдействие на Асоциация Дислексия - България.

Със съдържанието на документа може да се запознаете тук

 

SSReport

 

 

 м.февруари 2020 г.

 

DAP LOGO Готови са резултатите от проведените анкети сред учители в предучилищните групи и учители в начален етап.

Резулатите са обобщени и анализирани. (засега документите са само не английски език, но предстои да публикуваме и вариант на български) Може да се запознаете с тях тук:

 

Резултати от проучването сред учители в предучилищни групи: https://bit.ly/DAP_Survey_Pre_School

Резултати от проучването сред учители в начален етап: https://bit.ly/DAP_Survey_Primary_School

 

Благодарим на всички, които се включиха!

 

м.януари 2020 г.

 

DAP LOGO-smaller

 

В рамките на проекта във всички страни - партньори се провежда проучване сред учители в предучилищните/подготвителни групи и сред начални учители относно ранната идентификация на риска от дислексия при деца от предучилищна възраст и ученици в периода на първоначално ограмотяване.

За целта са подготвени две анкети. Резултатитеще бъдат обобщени и анализирани и заедно с подготвяната научна обосновка, ще послужат като основа при разработване на оценяващия протокол (набор тестове).

Разчитаме на Вашата заинтересованост и ангажираност с проблема. Молим да попълните съответната анкета, като последвате един от линковете по-долу.

Моля, разпространете анкетата сред свои колеги, за да може събраната информация да отрази максимално пълно и точно ситуацията в страната.

Предварително Ви благодарим!

Анкета за детски учители и учители в предучилищни/подготвителни групи:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdwIjeX4e9kZBH1yA…/viewform

Анкета за начални учители:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeT9hWVZUvI_ixeVJ…/viewform

DAP LOGO

 

м.ноември 2019 г.

 

На 7 и 8 ноември в гр.Русе се проведе първата работна среща по проект DAP. 

Партньорите обсъдиха и приеха Дисеминационната стратегия, План за вътрешен мониторинг и оценка. Разработиха подробен план на дейностите през първите шест месеца, разпределиха задачите и отговорностите.

 

DAP-Ruse Meeting-1 DAP-Ruse Meeting-2 DAP-Ruse Meeting-3

 

 

 

Непосредствено след завършване на срещата ще стартира работата по провеждане на проучване сред детски, начални и ресурсни и специалисти учители в петте държави, което ще в основата на разработваната педагогическа рамка на набора от тестове.

 

Следвайте страницата на проекта във Фейсбоок за актуална информация. Facebook: Project DAP: Dyslexia Assessment Protocol

 

 

 

м.ноември 2019 г.

 

 

На 1 ноември 2019 г. бе даден официалният старт на новия проект, в който Асоциация Дислексия - България е партньор. Специалистите от асоциацията са автори на проектната идея и бяха в основата на разработването на проектното предложение.

Основната цел на проекта е да се разработи пълен набор от лесно приложими в условията на класната стая тестове за установяване наличието на риск от дислексия при децата в предучилищна възраст и при малките ученици (1-2 клас) в периода на първоначално ограмотяване.

Координатор на проекта е Лабораторията по специална педагогика на Университета в Резекне, Латвия. Партньори, освен Асоциация Дислексия - България, са Провинциалния инспекторат на образованието от провинция Коджаели, Турция, Лицей "Г.Моисил" - гр.Тимишоара, Румъния и софтуерната компания GedonSoft от гр.Бремен, Германия, която ще разработи компютърната версия на теста.

 

Erasmus-Logo-small