ПДФ Печат Е-мейл

м.март 2019 г.

В град Орадеа, Румъния се проведе поредната, четвърта работна среща по проекта,

 

60944463 332350937443519 4875761004585156608 n 61229397 324945474851057 8699792790210478080 n 60787885 357634251623993 4355726372975411200 n 60822930 313235122934063 4590358950297206784 n 61094341 2136247169826675 77026188299599872 n

 

 

 

на която партньорите представиха разработените материали за учители и родители. Представени бяха и първите резултати от започналото в страните партньори пилотно тестване (обучения на учители и родители, прилагане на чек-листата с ученици от 4-5 клас, разработване на индивидуални планове за подкрепа, използване в практиката на предложени техники и упражнения, насочени към подпомагане на учениците с дислексия в периода на прехода от начален курс към прогимназия).

 

Успоредно с работната среща се проведе и тридневна среща за обмяна на опит с участие на учители от шестте страни партньори.

 

 

 

м.ноември 2018 г.

От 14 до 16 ноември се проведе третата среща за обмяна на опит в рамките на проект DysTrans (2017-1-TR01-KA201-046274), домакин на която бе Асоциация Дислексия - България в партньорство с ОУ "Отец Паисий" - Русе.

1-1 1-5 2-6 3-2 3-6 2-8 2-2 2-3 3-7


Сърдечна благодарност на ръководството на училището за създадената организация, на педагогическия колектив и особено на учителите, чиито часове посетихме и които представиха и споделиха с колегите от Италия, Португалия, Турция, Румъния и Полша своя опит. Специална благодарност на всички ученици, които демонстрираха знания, умения, таланти, представиха достойно своето училище и страната ни, и накараха чужденците да възкликнат: "Имате прекрасни деца!"
Благодарим ви и се надяваме нашето сътрудничество да продължи!

 

В рамките на срещата се проведе семинар, запознаваш гостите с особеностите на българската образователна система и процеса на приобщаващо образование. Благодарим на г-жа Мариана Кикьова, старши експерт в РУО-Русе, на Десислава Роева и Венета Венкова от Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващо образование за отзивчивостта, подкрепата и компетентното представяне на темата.
Гюлшен Озер - експерт в провинциалния инспекторат на образованието на Истанбул и майка на дете с дислексия говори за дислексията и проблемите, свързани с нея от гледната точка на родителите.
Специалистите от Асоциация Дислексия - България споделиха с гостите дългогодишния си опит от работата с деца и младежи с дислексия, представиха методиката, по която работят - за установяване на дислексия и обучителни трудности и за подпомагане на учениците в усилията им да преодолеят затрудненията.

Следващата среща за обмяна на опит ще се проведе през февруари-март 2019 в Румъния.

 

 

 

 

 

 

 

 

м.септември 2018 г.

 

Приключи третата работна среща по проект „DysTRANS – Подкрепа на ученици с дислексия в прехода от началното училище към прогимназията“ (2017-1-TR01-KA201-046274) по програма „Еразмус +“ , КА-2, Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

 

4 3 517

  

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Домакин на срещата беше частно средно училище от град Замошч, Полша.

В рамките на срещата партньорите от Турция, България, Италия, Полша, Румъния и Португалия докладваха резултатите от работата по разработването на компонентите на комплекта материали, предназначени за учители и родители и целящи осигуряване на по-ефективна подкрепа за учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение. Бяха обсъдени предложените версии на материалите и уточнени необходимите корекции и допълнения. Предстои финализиране на материалите и преводът им на езиците на партньорите. В края на годината ще се проведе пилотно обучение за учители и родители, а в периода януари – май 2019 г. полезността и приложимостта на материалите от комплекта ще бъде проверена в условията на класната стая.

По време на работната среща партньорите уточниха задачите за следващия период, сроковете и отговорностите.

Успоредно с работната среща се проведе и втората от заплануваните в рамките на проекта шест срещи за обмяна на опит между учители от страните партньори. От всяка страна в срещата участваха по трима учители. България беше представена от Бусерка Нунева – начален учител и Йонка Нечева – учител по история от ОУ „Отец Паисий“ – Русе и Светлана Обретенова – начален учител от НУИ „Проф.Веселин Стоянов“ - Русе. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на образователната система в Полша, със системата за подкрепа на учениците с дислексия и други обучителни затруднения, да общуват с педагогическия екип на училището – домакин, да посетят и наблюдават учебни занятия в детски градини, частни и държавни училища, да се докоснат до бита и културата на страната – домакин. Учителите от страните-партньори взеха участие и в провелата се в рамките на срещата конференция, посветена на проблемите на дислексията, лектори на която бяха проф.Марта Богданович от Полската асоциация по дислексия („Емоционални последствия от обучителните трудности“) и Даниела Бонева – председател на Асоциация Дислексия – България („Проявления на дислексията в условията на класната стая“).

 

 

м. юни 2018 г.

International Analysis - BG

 

На база подготвените от партньорите национални анализи на потребностите относно проблемите на учениците с дислексия при прехода им от началните класове в прогимназията и помощта, на която те могат да разчитат, бе подготвен Международен анализ на потребностите, в кото е отразено мнението на представители на трите целеви групи (учители, родители и ученици) от шестте страни партньори по проекта: Турция, България, Румъния, Полша, Италия и Португалия. 

С Международния анализ на потребностите може да се запознаете тук: DysTRANS: Международен анализ на потребностите

 

 

м. май 2018 г.

 

 

National Analysis - BG

Готов е националният анализ на потребностите относно проблемите на учениците с дислексия при прехода им от началните класове в прогимназията и помощта, на която те могат да разчитат, подготвен от Асоциация Дислексия - България в рамките на проект DysTRANS. В проучването взеха участие 14 ученици с обучителни затруднения, които се дължат (или е възможно да се дължат на дислексия), 16 родители и 30 начални и прогимназиални учители от гр.Русе.

С резултатите може да се запознаете тук: DysTRANS: Национален анализ на потребностите - България

 

 

 

 

 

 

м. май 2018 г.

 

Приключи втората работна среща по проект „DysTRANS – Подкрепа на ученици с дислексия в прехода от началното училище към прогимназията“ (2017-1-TR01-KA201-046274) по програма „Еразмус +“ , КА-2, Стратегически партньорства в сферата на училищното образование.

 

882244

 

Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Домакин на срещата беше групата училища от град Синиш, Португалия.

В рамките на срещата партньорите от Турция, България, Италия, Полша, Румъния и Португалия докладваха резултатите от направеното в шестте страни проучване, целта на което бе да се събере информация за основните затруднения, с които се сблъскват учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение. В проучването участваха представители на трите целеви групи: начални и прогимназиални учители; ученици със затруднения в четенето и писането от 5-6 клас; родители на деца със затруднения в четенето и писането, които в момента са в този преходен период. Резултатите от допиутването бяха обобщени и анализирани по страни и всеки партньор изготви и представи на работната среща национален анализ на потребностите.

Предстои обобщаване на националните анализи и изготвянето на Международен анализ на потребностите, който ще бъде преведен н а езиците на всички страни – партньори и ще бъде публикуван както на Фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/dystrans/ , така и на уебсайтовете и Фейсбук страниците на партньорите.

По време на работната среща партньорите уточниха задачите за следващия период, сроковете и отговорностите.

Успоредно с работната среща се проведе и първата от заплануваните в рамките на проекта шест срещи за обмяна на опит между учители от страните партньори. От всяка страна в срещата участваха по трима учители. България беше представена от Светлинка Арсова – зам.директор, Магдалена Бонева – начален учител и Емануил Павлов – учител по български език и история, и тримата от ОУ „Отец Паисий“ – Русе. Участниците имаха възможност да се запознаят със спецификите на образователната система в Португалия, със системата за подкрепа на учениците с дислексия и други обучителни затруднения, да общуват с педагогическия екип на училищата – домакин, да наблюдават учебни занятия, да се докоснат до бита и културата на страната – домакин.

 

 

м. април 2018 г.

 

Приключи проучването и изготвянето на националния Анализ на потребностите...

 

м. януари 2018 г.;

 

Първа работна среща по проекта - Русе, България, домакинствана от Асоциация Дислексия - България. Основни акценти в срещата: представяне на партноьорите; ситуацията в страните партньори по отношение подпомагането на учениците с дислексия; обсъждане и приемане на стратегия за реализиране на проектните дейности, уточняване на предстоящите задачи за първите месеци на проектния период.

First meeting-Ruse Project Team

 

 

м. ноември 2017 г.

 

Асоциация Дислексия - България стартира нов проект „DysTRANS – Подкрепа на ученици с дислексия в прехода от началното училище към прогимназията“ (2017-1-TR01-KA201-046274) по програма „Еразмус +“ , КА-2, Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез Турската национална агенция. Kоординатор на проекта е Регионалния Инспекторат на образованието на Истанбул, а партньори са организации и институции от още пет Европейски страни: Асоциация Дислексия – България, Асоциация CES– Румъния (сдружение на учители и специалисти, работещи с деца и младежи с обучителни затруднения); AgrupamentodeEscolasdeSines– Португалия (група училища от град Синиш); InstitutoComprensivoLauraLanza - Италия (основно общообразователно училище от гр.Карини, о.Сицилия); I Społeczna Szkoła Podstawowa – Полша (частно средно училище от гр.Замошч). Проектът е с продължителност две години.

В последно време информираността по проблемите на дислексията определено нарасна, както сред учителите, така и сред родителите. Усилията за подпомагане на децата обаче са насочени най-вече към първите години в училище (периода на начално ограмотяване). Но затрудненият с ученето, причинявани от дислексия, остават и често дори се задълбочават в по-горните класове. Особено критичен за учениците с дислексия е периодът на преминаване от началното училище към прогимназията, където те се сблъскват с по-натоварената учебна програма и с по-високите изисквания към тях.

Целта на настоящия проект е да се предостави подкрепа на учителите и специалистите, работещи с учениците с дислексия през упоменатия преходен период; на родителите на тези деца и на самите деца. В рамките на проекта ще бъде проведено проучване на основните затруднения, с които се сблъскват учащите с дислексия при преминаването от начален в прогимназиален етап на обучение, какво е нужно да се направи, за да бъдат те по-добре подготвени за този преход; като се вземе под внимание както мнението на учителите, така и на родителите и на самите ученици. Въз основа на подготвения анализ на потребностите ще се разработи набор от материали в помощ на целевите групи.

През двете проектни години всеки от партньорите ще организира семинар с участието на учители от шестте страни, на които срещи те ще могат да се запознаят с работата на колегите си и да споделят собствения си опит.