ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ   E-DYS-LEARN

  logo-small

 

Април 2021

 

 

Трета онлайн среща между партньорите, на която бе представен и обсъден първият работен вариант на Ръководството за бъдещи начални учители.

В първата част са представени теми като:

- Обучителните затруднения - определения, теории, причини, следствия, класификации;

- Дислексията - най-често срещаното специфично обучително затруднение;

- Ролята на ранната идентификация и маркери за възможни обучителни затруднения;

- Насоки за подпомагане на учениците с обучителни затруднения в условията на масовото училище.

Втората част е изцяло посветена на ролята на дигиталните технологии като част от учебния процес. Представени са различни приложения и платформи, които позволяват да бъдат подготвяни разнообразни интерактивни учебни материали и са дадени подробни (стъпка по стъпка) инструкции за тяхното използване.

Ръководството ще бъде готово в края на лятото, като ще е преведено на езиците на всички партньори.

На базата на подготвените материали ще бъде разработен онлайн курс за студнети от специалностите Предучилищна и Начална педагогика за обучителните затруднения и как учениците с такива трудности могат да бъдат ефективно подпомогнати в клас с помощта на технологиите.

Вече е активен и сайтът на проекта http://edyslearn.com , засега само на английкси, но скоро - и на езиците на партньорите.

 

 

E-Dys-Learn-13.04.2021-1 E-Dys-Learn-13.04.2021-2

 

Януари 2021

 

В края на м.януари се проведе втората онлайн среща на координаторите от страните - партньори. Обсъдена и приета бе структурата на Ръководството за бъдещи начални учители, което се явява първият от предвидените за разработване в рамките на проекта материали. Ръководството ще се състои от две части: първата, посветена на най-често срещаните обучителни затруднения, какво да очакват бъдещите педагози, когато се изправят пред ситуация, при която имат ученици с обучителни затруднения и как да са максимално ефективни в подкрепата на тези ученици; втората част ще бъде изцяло посветена на дигиталните компетентности, които бъдещите учители следва да притежават и как съвременните технологии могат да бъдат използвани за подпомагане на учебния процес.

В скоро време ще бъде готов сайтът на проекта, където ще можете да намерите повече информация.

E-Dys-Learn-Jan.2021-1

E-Dys-Learn-Jan.2021-3

 

прочети повече »
 
ПДФ Печат Е-мейл

 

ПРОЕКТ DYS2GO

Dys2GO-LOGO

Март 2021

 

На 23 март 2021 се проведе заключителната конференция по проект DYS2GO, на която бяха представени крайните резултати от 2,5-годишната работа по проекта.

 

Collage

прочети повече »
 

training

Дистанционен курс "Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение"

 

Курсът е разработен в десет модула съвместно със специалисти от Великобритания, Италия и Швейцария.

 

Подходящ е за учители по чужд език, ресурсни учители и специалисти, както и за студенти от педагогическите специалности. Цената на курса е 400 лева. Таксата може да бъде внесена на два пъти: 50% преди началото на курса; 50% след Модул 5. 

Дистанционната формата на курса е удобна, тъй като не е свързана с пътуване и откъсване от работа. 

Успешно приключилите курса получават Сертификат.

 

Регистрационна форма - https://dox.abv.bg/download?id=88233d168b

(Попълни и изпрати на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. )

Съдържание на курса - https://dox.abv.bg/download?id=94c173dbd0

 

Начало на следващата група: 15 март 2021 г.

Срок за записване: 5 март 2021 г.

 

прочети повече »
 
ПДФ Печат Е-мейл

ПРОЕКТ TUTODYS

 

м.декември 2020

 

На 4 декември се проведе първата онлайн среща по новия 3-годишен проект TutoDYS (2020-1-FR01-KA201-080571) по Програма Erasmus+, Стратегически партньорства в областта на училищното образование. Проектът се координира от EDULOG (Франция), а партньори на Асоциация Дислексия - България са LogoPsyCom (Белгия), Euphoria (Италия), Les Apprimeurs (Франция) и Osnovna Skola J.Matosa (Хърватска).

Целта на проекта е разработването на платформа, посветена на подкрепата на развиването на базовите умения на децата с обучителни затруднения във възрастовата група 6-12 години.

Всички разработени по проекта материали ще бъдат достъпни и на български.

#tutodysproject
 
 
ПДФ Печат Е-мейл

Проект PREDYS  PreDYS Logo

 

  

м.януари 2021

 

На 18 януари 2021 г. се проведе поредната онлайн среща по проект PREDYS ("Подпомагане на деца в риск от дислексия при прехода от детска градина в училище") с участието на представители на партньорите от Испания, България, Португалия, Турция, Гърция и Латвия. Отчетено бе постигнатото до момента, както и задачите за следващите месеци. Предстои организиране на семинари за учители и родители, на които ще бъдат представени разработените материали. #predysproject

 

11

 

 

  

м.декември 2020

 

Готови са двете ръководства (за учители и за родители), разработени в рамките на проект PREDYS от Асоциация Дислексия - България в партньорство с колегите от Испания, Латвия, Португалия, Турция и Гърция. Освен теоретична част, представяща основните проблеми, с които децата в "риск от дислексия" се сблъскват при прехода от детска градина към 1 клас, в ръководствата с авключени практически съвети и случаи от практиката. Можете да се запознаете с ръководствата на посочените по-долу линкове.

Ръководство за учители: http://bit.ly/PREDYS_Guide_for_Teachers_BG

Ръководство за родители: http://bit.ly/PREDYS_Guide_for_Parents_BG

#predysproject

 

Guide parents - bg

Guide teachers-bg

 

 

 

м.август 2020

 

Въпреки трудностите, породени от извънредната обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, екипът на проект PREDYS продължава работата по разработване на компонентите от пакета методически материали, насочени към подпомагане на децата в риск от дислексия при преминаването от детската градина в първи клас. След обсъждане мецду партньорите бе приет окончателния вариант на Въпросника за училищна готовност, целящ установяване на възможни дефицити в подготовката на децата и наличието на т.нар. "риск от дислексия". С Въпросника може да се запознаете тук: https://bit.ly/PreDys_Check_List_for_School_Readiness_BG

#predysproject

 

check list

 

м.юни 2020  PreDYS Logo

 

Втора онлайн работна среща на координаторите от страните партньори за отчитане на постигнатото до момента и уточняване на следващите стъпки в реализиране на проектните цели. Асоциация Дислексия – България представи структурата на двата наръчника (за учители и за родители), които предстои да бъдат разработени.

 

 

 

м.май 2020

 

PreDYS Logo

В рамките на проекта бе проведено проучване, касаещо проблемите на ранната идентификация на дислексията в страните партньори (България, Испания, Португалия, Турция, Латвия и Гърция), както и опита в други европейски страни. Очертана бе педагогическата рамка, въз основа на която предстои да бъдат разработени материалите, целящи подпомагане прехода на децата в "риск от дислексия" от детската градина към училище. С обобщения отчет от проучването може да се запознаете тук: https://bit.ly/PreDys_Pedagogical_Framework_BG

#predysproject

Pedag-Framework-BG

  

 

м.април 2020

 

С решение на координаторите на проектните екипи на 9 април бе организирана онлайн работна среща за отчитане на резултатите от проектните дейности до момента и вземане на някои неотложни решения във връзка със създалата се ситуация в резултат от обявената пандемия на COVID-19. Независимо от наложените мерки за карантина и физическа изолация във всички страни - партньори по проекта, работата по реализиране на предвидените дейности продължава.

#predysproject

 

 

Online Meeting - 09.04.2020 - Agenda Online Meeting - 09.04.2020 - 1 Online Meeting - 09.04.2020 - 3  

 

 

м.февруари 2020

 

В изпълнение на подготвителните дейности за разработване компонентите на Пакета за подпомагане прехода от детската градина към училище на децата, които са в риск от дислексия, партньорите по проекта работят по изготянето на няколко документа:

 

1/ Обзор на ситуацията по отношение на ранната идентификация на възможни обучителни затруднения в страните партньори (очаква се в края на този месец);2/ Обзор на опита за ранна идентификация на възможни обучителни затруднения в други европейски страни (срок 31 март 2020);

 

3/ Обзор на предишни проекти, свързани с темата за подкрепа на децата със специфични обучителни затруднения (и по-специално дислексия), реализирани в страните - партньори по този проект (срок 15 април 2020);

 

4/ Предпоставки за успешен и гладък преход от детската градина към училище (срок 30 април 2020).

 

Всички упоменати материали ще бъдат обединени в общ документ "Педагогическа рамка", който ще послужи като основа за разработване на материалите в помощ на учители и родители на деца в риск от дислексия в периода на прехода от детската градина към училище. Педагогическата рамка ще бъде преведена на езиците на всички партньори и ще бъде достъпна на Facebook страницата на проекта (на всички езици), а на сайта на Асоциация Дислексия - България - на български.

#predysproject

 

 

 

 

 

м.декември 2019

 

На 2 и 3 декември се проведе първата работна среща по проект PreDYS, в който Асоциация Дислексия - България участва заедно с партньори от Испания, Турция, Латвия, Португалия и Гърция. Проектът е по програма Еразъм +, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Домакин на срещата бе Университетът в град Резекне, Латвия (Rezekne Academy of Technologies).

 

  

PreDYS-1 PreDYS-2 PreDYS-3

 


Партньорите обсъдиха и приеха работният план и график на дейностите по проекта, стратегиите за дисеминация и вътрешен мониторинг и оценка.
През първите месеци на проекта усилията ще бъдат насочени към подготовка на педагогическата рамка, на база на която ще се разработят компонентите на пакета методически материали, насочени към подпомагане на децата в риск от дислексия при преминаването от детската градина в първи клас.

#predysproject

 

м.ноември 2019

 

 На 1 ноември Асоциация Дислексия - България стартира работа по още един международен проект, финансиран по програма Erasmus+, Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства в сферата на училищното образование - PreDYS: Подкрепа на децата в риск от дислексия при прехода от предучилищна група към първи клас.

Координатор на проекта е Училище "А.Агилера" от гр.Терраса, Испания. Другите партньори са от Латвия, Турция, Португалия и Гърция.

Основната цел на проекта е въз основа на проучване, направено сред целевите групи (детски и начални учители, ресурсни учители, специалисти и родители) да се подготви комплект методически материали в помощ на учители и родители, работещи и отглеждащи деца с дислексични симптоми, за да могат тези деца да започнат училище подготвени за предизвикателствата, които ги очакват. #predysproject

 

Erasmus-Logo-small

 

 
«НачалоПредишна1234СледващаКрай»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL